Klíčové závěry

Energiewende je největší německý poválečný projekt; posiluje ekonomiku a vytváří nová pracovní místa.

Již dnes se přechod k obnovitelným zdrojům ukazuje být ekonomicky výhodnější než konzervativní přístup setrvávající u konvenčních zdrojů energie. Přechod k vysoce efektivní ekonomice založené na obnovitelných zdrojích bude vyžadovat rozsáhlé investice. Již dnes dosáhly globální investice do obnovitelných zdrojů na úroveň 300 miliard dolarů, navzdory klesající ceně větrných a solárních elektráren. Obnovitelné zdroje jsou zdánlivě dražší než energie z konvenčních zdrojů, neustále zlevňují a začínají úspěšně konkurovat už i uhelným elektrárnám. Navíc jsou fosilní paliva stále masivně subvencována a jejich cena nezahrnuje škody na životním prostředí. Nahrazením dovozu energie obnovitelnými zdroji se obchodní bilance Německa zvýší a posílí se jeho energetická bezpečnost. Zhruba 334 000 Němců pracuje v sektoru obnovitelných zdrojů energie – tento sektor tak nabízí mnohem více pracovních míst než sektor konvenčních zdrojů. Nezaměstnanost se v posledních letech dostala na dlouhodobé minimum od znovusjednocení Německa v roce 1990. Zatímco část pracovních míst souvisí s tovární výrobou, řada dalších patří do oblasti oblasti instalací a údržby obnovitelných zdrojů. Tato místa pro techniky, montéry nebo projektanty mají lokální charakter a nelze je přesunout do zahraničí.