Otázky & odpovědi

Jaké jsou hlavní současné výzvy pro Energiewende?

Německá Energiewende už urazila dlouhou cestu. Řadu hlavních úkolů má ovšem stále před sebou: především zajistit ukončení provozu uhelných elektráren a provést transformaci sektorů vytápění a dopravy.

Každý, komu záleží na omezování emisí oxidu uhličitého, potvrdí, že ukončení výroby elektřiny z uhlí je důležitým krokem. Na druhou stranu obce v regionech, kde ekonomika stojí na uhelných dolech nebo elektrárnách, se starají hlavně o svoji perspektivu. Rychlý konec uhelné energetiky by byl dobrý pro ochranu klimatu, ale část německé společnosti se přimlouvá za pomalejší postup - především kvůli horníkůma postiženým regionům.

Každý, koho trápí znečištěné ovzduší, může podotknout, že vedle uhelných elektráren jsou hlavním problémem automobily s dieselovým a benzínovým motorem. V uplynulém desetiletí německá vlada zablokovala zavedení přísných emisních limitů na úrovni Evropské unie, aby ochránila německé výrobce luxusních aut. Aktuálně se zdá, že rozvoj elektromobilů může postavit dieselové motory na vedlejší kolej, což je pro německé automobilky zásadní problém. V sázce je zhruba 800 000 pracovních míst v automobilovém průmyslu, zhruba dvakrát víc, než aktuálně vytváří sektor obnovitelných zdrojů. Přechod německéh automobilového průmyslu k výrobě elektromobilů je velkou výzvou, zejména proto, že Němci nejsou v těcto technologii na špičce.

V případě elektroenergetiky je další výzvou rozšíření přenosové sítě. To bude nezbytné, třebaže řada německých občanů a expertů upřednostňuje menší komunitní projekty. Ty mají být prevencí výstavby velkého množství větrných elektráren na větrném severu, které nasledně vyžadují velkou kapacitu dálkových vedení, aby bylo možné elektřinu dopravit na průmyslový a energeticky náročný jih.

Tím se dostáváme ke společenské přijatelnosti. Nelze předpokládat, že Němci přijmou Energiewende, jejíž charakter se mění, za všech okolností. Energiewende začínala jako masové hnutí, ale později ji převzaly velké průmyslové firmy. Je možné, že většina Němců, kterým na čisté energii záleží, se již do Energiewende zapojila a společenská přijatelnost se bude zvyšovat pomaleji. Řada Němců stále upřednostňuje silné vozy s vysokou spotřebou, často jí maso a má řadu dalších zvyků, které nejsou dobré pro ochranu klimatu. Přimět lidi ke změně chování, která se jim ekonomicky nijak nevyplatí, bude patrně největší výzvou Energiewende.

Navíc si musíme uvědomit, že Energiewende je projekt na několik generací. V jejím průběhu bude docházet k chybám. Úplný výčet výzev, které před projektem stojí, nelze jednoduše sestavit.