Technologie – klíčová otázka

Propojení sektorů

V minulých letech se německá Energiewende soustředila především na sektor elektroenergetiky. V oblastech výroby tepla z obnovitelných zdrojů, energetické efektivnosti nebo dopravy bylo dosaženo jen malého pokroku. Problémy uvedených sektorů lze ovšem částečně řešit zároveň s elektroenergetikou. Ukázkou takového propojení sektorů může být zvýšené využití elektřiny. Solární a větrné elektrárny jsou celosvětově nejrychleji rostoucími obnovitelnými zdroji. Stále vyšší počet zemí bude mít přebytky elektřiny ve chvílích, kdy svítí slunce a fouká vítr. Důsledkem budou časové úseky s levnou elektřinou na energetickém trhu. Lze předpokládat, že elektřina proto bude častěji využívána k vytápění a výrobě tepla v průmyslových podnicích. Tato varianta bude využívána přednostně, neboť nevyžaduje žádné významné investice ze strany spotřebitelů.

Druhá na řadě je elektrifikace dopravy. Elektřina je v dopravě využívána pro pohon vlaků nebo tramvají, ale stále častěji se budeme na silnicích setkávat i s elektromobily a elektrokoly. Akumulátory jsou stále poměrně drahé a většina zemí (včetně Německa) zatím nemá systém, který by užvatele informoval o možnosti nabíjení v době přebytků levné obnovitelné elektřiny. S ohledem na rostoucí počet uživatelů elektromobilů roste i potřeba koordinace nabíjení s denním pohybem velkoobchodní ceny elektřiny. V Německu dochází ke špičkám během večera, kdy se většina lidí vrací ze zaměstnání a zapíná domácí spotřebiče. Kdyby v této denní době chtěla velká část obyvatel nabíjet akumulátor elektromobilu došlo by k velkému růstu spotřeby a zatížení sítě na hranici únosnosti. Chytré elektroměry mohou zajistit, aby bylo nabíjení přesunuto do nočních hodin, kdy je nízká poptávka po elektřině.

V roce 2017 zveřejnila německá organizace BDEW, která sdružuje energetické společnosti, návrh na propojení sektorů. Návrh zahrnuje zavedení regionálních cenových zón, které by fungovaly nad rámec velkoobchodních cen pro oblast Německa a Rakouska. Důvodem je, že úzká hrdla v síti se většinou vyskytují lokálně, nikoli celostátně. Jedna cenová zóna tak tak nemůže dát signál, že v někde v síti dochází k lokálnímu přetížení. Potřebný cenový signál nedává ani velkoobchodní cena stanovená European Energy Exchange (EEX).

Překážkou pro budoucnost jsou speciální příplatky na obnovitelnou elektřinu. Vzhledem k částce 6,9 centu za kWh snižují výhodnost propojení sektorů i v případech, kdy velkoobchodní ceny (aktuálně mezi 3 a 4 centy) spadnou k nule nebo jsou záporné.

Německý zákon o hospodaření s energií povzbuzuje propojení sektorů (vytápění elektřinou) v kombinaci s provozem kogeneračních jednotek.