O nás

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Autoři:

Craig Morris

se narodil ve Spojených státech, od roku 1992 pracuje v Německu a od roku 2001 se věnuje tématu obnovitelných zdrojů. V roce 2002 založil agenturu Petite Planète, která vydává a překládá publikace se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Je autorem dvou knih v angličtině a němčině, působil jako editor několika časopisů o energetice a je přispívajícím editorem Renewables International. V roce 2013 a 2014 působil coby technický editor projektu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) REmap 2030 a v roce 2014 obdržel cenu Mezinárodní asociace pro ekonomiku energetiky (IAEE) za publicistiku v oblasti ekonomiky energetiky.

Martin Pehnt

je vystudovaný fyzik, je vědeckým a generálním ředitelem Institutu pro výzkum energetiky a životního prostředí (IFEU), kde současně vede sekci Energetiky. V minulosti pracoval v Národní laboratoři pro obnovitelnou energetiku (USA) a v Německém centru pro letectví a kosmonautiku (DLR). V současné době působí coby poradce v několika národních i mezinárodních organizacích, včetně německých spolkových ministerstev, Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), ekologických neziskových organizací, energetických společností, Světové banky, Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) a Společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Martin Pehnt učí na několika univerzitách.

Editoři

Rebecca Bertram

je ředitelkou Programu energetika a životní prostředí ve washingtonské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung. Věnuje se budování globálního a transatlantického dialogu o německé a evropské energetické a klimatické politice. Rebecca vystudovala magisterský program Mezinárodní vztahy a ekonomika na Univerzitě Johna Hopkinse – škole pro pokročilá mezinárodní studia (SAIS).

Silvia Weko

Rozvoj médií

Lucid. Berlin

je mediální laboratoří, která vyvíjí nástroje a design pro nadace, neziskové organizace a instituce, jež mají pomoci podpořit informovaný dialog a angažovat veřejnost. www.energytransition.org e druhým mezinárodním webovým projektem discover boell, který Lucid navrhl a vytvořil pro Heinrich-Böll-Stiftung.

O projektu

Německo na sebe upoutalo velkou mezinárodní pozornost kvůli svému rozhodnutí přejít na ekonomiku využívající obnovitelné zdroje energie a současně opustit jadernou a fosilní energetiku. Mnoho zahraničních publikací a článků o německé energetické transformaci neboli Energiewende však bylo zavádějících – například co se týká role elektřiny z uhlí, vývoje cen elektřiny, konkurenceschopnosti a uhlíkových emisí.

Webová stránka www.energytransition.org se snaží vysvětlit koncept Energiewende – co to je, jak funguje a jaké výzvy před námi leží. Poskytuje fakta a vysvětluje tuto politiku mezinárodnímu publiku. Zaměřuje se na dopady Energiewende na německou ekonomiku, životní prostředí a společnost a klade důležité relevantní otázky.

Všechny texty a grafy jsou publikované pod licencí Creative Commons (CC BY SA), aby byly přístupné pro veřejnost. Nabádáme zájemce, aby materiály využili při své práci. Na oplátku bychom ocenili, pokud nás budete informovat o tom, které materiály jste použili.

Uvítáme vaši zpětnou vazbu a vaše zapojení do diskuse o německé Energiewende.

Tým mezinárodních energetických expertů píše na blogu Energiewende o tom, jak německá energetická transformace pokračuje a jak to ovlivňuje ostatní země.