Energetická transformace - Německá Energiewende

Politiky pro čistou energii

Německo přijalo za účelem dosažení energetického přechodu řadu zákonů a programů. Vedle samotného Německa existuje podobná legislativa na úrovni EU. Nejdůležitější opatření jsou vyjmenována níže.