Energetická transformace - Německá Energiewende

Historie Energiewende

Německá Energiewende nebyla zahájena v roce 2011. Její kořeny sahají k protijadernému hnutí 70. let. Energiewende spojila konzervativce a ochránce přírody – od environmentalistů po církev. Ropné šoky a havárie v Černobylu iniciovaly hledání alternativ – a vedly k nastolení garantovaných výkupních cen.