Energetická transformace - Německá Energiewende

Evropské perspektivy

V současnosti již Energiewende dávno není čistě německý fenomén, ale má dopady i za hranicemi Německa. Po celé Evropě dochází k řadě dalších energetických transformací. Jakou roli hrají energetické otázky v tvorbě politiky Evropské unie? Jakým způsobem dekarbonizují ostatní členské státy EU svou energetiku a jakým vnějším a vnitřním výzvám čelí? A je šance tyto výzvy překonat užší spoluprací na evropské úrovni? Cílem následujícího textu a profilů jednotlivých států je poskytnout lepší vhled do aktivit směřujících k transformaci energetiky v Evropě.