Historie Energiewende

Časová osa Energiewende

1974

Vzniká Spolková agentura pro životní prostředí.

1977

V reakci na ropnou krizi jsou schválena první nařízení o „tepelné izolaci“ a „vytápění“ regulující maximální spotřebu energie v budovách a požadavky na standardy účinnosti různých systémů vytápění.

1978

Německo zavádí označení Blauer Engel (modrý anděl), které certifikuje ekologickou šetrnost produktu – 14 let před tím, než byla v USA vytvořena Energy Star. Zatímco zavedení modrého anděla vyvolala koalice široké škály organizací od ekologů přes odboráře po církevní skupiny, Energy Star byla produktem americké Agentury ochrany přírody (EPA).

1980

Zveřejnění studie nazvané Energiewende (Energetický přechod), která ukázala, že ekonomický růst může pokračovat, i když budeme spotřebovávat méně energie.

1983

Poprvé v historii vstupuje do německého parlamentu Strana zelených a ekologické zájmy veřejnosti dostávají politické vyjádření.

1986

V Černobylu (Ukrajina) došlo k havárii jaderné elektrárny. Za pět týdnů po této události je založeno Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

1987

Německý kancléř Helmut Kohl (CDU) mluví v německém parlamentu o „hrozbě vážné klimatické změny následkem skleníkového efektu“.

1987

Fraunhoferův Institut pro solární energetické systémy staví horskou chatu Rappenecker – první turistickou chatu využívající solární energii v režimu ostrovního provozu v Evropě.

1991

Zákon o garantovaných výkupních cenách je přijat vládní koalicí kancléře Helmuta Kohla (křesťanští demokraté a libertariánská FDP). Poskytuje první výkupní ceny a specifikuje, že zelená elektřina má prioritu před konvenční elektřinou.

1991

„Schönauer Stromrebellen“ – energetičtí rebelové ze Schönau (malého města ve Schwarzwaldu) vytvářejí grassrootové hnutí, aby vykoupili svoji místní rozvodnou síť.

1992

Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy staví ve Freiburgu solární dům v ostrovním provozu, aby demonstroval, že běžná rodina by mohla zabezpečit všechny své energetické potřeby doma z obnovitelných zdrojů.

1996

KfW, státem vlastněná rozvojová banka, spouští Program snížení uhlíku, aby podpořila renovace domů, a to především v bývalé Německé demokratické republice.

1997

Energetičtí rebelové ze Schönau konečně získávají kontrolu nad svou místní sítí a začínají zvyšovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

1998

Německý energetický trh je liberalizován, což například znamená, že energetické společnosti a provozovatelé sítě musí být právně oddělenými entitami. Pro obnovitelné zdroje energie změna znamená, že do odvětví mohou vstoupit noví dodavatelé energie prodávající pouze zelenou elektřinu. Navzdory liberalizaci se země sedm let obejde bez regulatorního orgánu.

1999

Program Sto tisíc solárních střech rozhýbává v Německu solární trh. Navíc je spuštěn Program tržních pobídek – několikamilionový program finanční podpory pro systémy obnovitelného vytápění.

1999 – 2003

Německo zavádí „eko daň“: každý rok se k ceně litru benzínu a kilowatthodině elektřiny z fosilních zdrojů připočítává několik centů. Výsledkem jsou vyšší prodeje energeticky účinných aut a mírně nižší celková spotřeba.

2000

Zákon o obnovitelných zdrojích (EEG), navržený sociálními demokraty a zelenými pod vedením kancléře Schrödera, nahrazuje zákon o garantovaných výkupních cenách a specifikuje, že ceny budou spojeny s náklady investice, nikoliv s maloobchodní cenou.

2000

Koalice kancléře Schrödera dosahuje dohody s vlastníky jaderných elektráren o uzavření německých jaderných elektráren zhruba do roku 2022.

2001

Evropský soudní dvůr potvrzuje, že garantované výkupní ceny nepředstavují „veřejnou podporu“, a jsou proto legální.

2002

Vzniká inicativa Energieeffizienz soustřeďující se na propagaci energetické účinnosti v domácnostech a komerčním sektoru.

2002

Přijetí zákona o kogeneraci tepla a elektřiny. Spolu s dalšími dvěma novelizacemi je to nejdůležitější nástroj podpory kombinované výroby tepla a elektřiny.

2004

Fotovoltaika je bez omezení zahrnuta do EEG.

2005

Německá Agentura pro sítě, která dříve monitorovala telekomunikační a poštovní služby, začíná dohlížet na rozvodnou energetickou síť a trh s plynem, částečně aby vyřešila spor o poplatky spojené s obnovitelnou energií.

2005

Evropská unie spouští vlastní systém obchodování s emisemi.

2007

Německý Integrovaný energetický a klimatický program definuje nové cíle, politiky a programy podpory pro účinnost a obnovitelné zdroje.

2009

EEG je poprvé novelizován bez příspěvků od sociálních demokratů nebo zelených – nový zákon se stále více soustřeďuje na to, co koalice kancléřky Merkelové rozumí pod pojmem „tržní nástroje“.

2009

Zákon o obnovitelném teple je prvním zákonem, který se explicitně týká obnovitelného tepla – vyžaduje, aby stavebníci realizovali systémy obnovitelného vytápění.

2009

Přijetí zákona o ekodesignu výrobků využívajících energii, který do německé legislativy implementuje evropskou směrnici o ekodesignu.

2010

Koalice kancléřky Merkelové rozhoduje prodloužit licence zbývajícím 17 německýmh jaderným elektrárnám o 8 až 14 let.

2010

Nařízení o udržitelnosti biomasy řeší otázku ekologických dopadů produkce biomasy.

2010

Je zřízen Speciální energetický a klimatický fond – první německý fond energetické účinnosti – financovaný výnosem z certifikátů uhlíkových emisí. Kvůli nízké cenové hladině těchto certifikátů je objem fondu zmenšen na polovinu. Kancléřka Merkelová také rozšířením životnosti jaderných elektráren ruší platnost rozhodnutí o výstupu z jádra z roku 2002.

2011

Jaderná havárie ve Fukušimě způsobuje obrat v postoji kancléřky Merkelové vůči jaderné energii a ta přistupuje na poněkud rychlejší výstup z jádra, než byl naplánován za kancléře Schrödera – 40 procent instalovaného výkonu jaderných elektráren je nadobro vypnuto během jednoho týdne s předpokladem, že poslední elektrárna má být uzavřena zhruba v roce 2022.

2012

Květen – 50 procent: Německo vytváří nový světový rekord v produkci solární elektřiny.

Listopad: německé vývozy energie dosahují rekordní úrovně.

2013

Lednový příplatek za obnovitelné zdroje se zvyšuje na 5,3 centu za kWh. Německý vývoz energie se také zvyšuje o téměř 50 procent.

2014

Příplatek za obnovitelné zdroje se zvyšuje na 6,3 centu za kWh. EEG je v srpnu novelizován a nová vláda také v prosinci přijímá Klimatický akční plán a Národní plán energetické účinnosti.

2015

Jako součást novelizovaného EEG probíhá první aukce velkých fotovoltaických elektráren. Německo zavádí balíček nových nástrojů ke zvyšování energetické účinnosti, jako je nový program podpory modernizace nerezidenčních budov.

2017

Německo vypsalo první aukce na elektřinu z pevninských a mořských větrných elektráren.