Energetická transformace - Německá Energiewende

Proč Energiewende?

Uveďmě pro začátek několik důvodů, proč bychom měli přejít na obnovitelné zdroje energie, zvýšit úspory energie a především - proč bychom tak měli učinit nyní.