Politiky pro čistou energii

Zákon o kogeneraci

Německo chce získat 25 procent svých energetických dodávek z kogeneračních jednotek, protože kogenerace je mnohem účinnější než oddělená výroba elektřiny a tepla. Zákon o kogeneraci proto přináší finanční bonusy za kogeneraci v závislosti na velikosti systému, bez ohledu na palivo.

I když je možné spočítat kilowatthodiny tepla stejně, jako počítáme kilowatthodiny elektřiny, Německo nikdy nemělo garantované výkupní ceny za obnovitelné teplo. Německá vláda místo toho v roce 2002 přijala zákon o kogeneraci.

Kogenerace znamená, že se část odpadního tepla z výroby elektřiny využije, čímž se zvyšuje celková účinnost spotřeby paliva. Cíl definovaný v roce 2009, kdy vešly v platnost první úpravy zákona, zavazoval Německo získat do roku 2020 25 procent svých energetických dodávek z kogeneračních jednotek (ve srovnání s 14,5 procenta v roce 2010). Jelikož se teplo skladuje mnohem jednodušeji a účinněji než elektřina, mohou kogenerační jednotky flexibilně produkovat více elektřiny, když je potřeba, a teplo se uloží na později.

V Německu nicméně probíhá debata, zda by měly kogenerační jednotky pracovat na základě poptávky po elektřině, nebo spíše po teple. Kritici současné politiky tvrdí, že deficity v produkci tepla mohou vyžadovat použití neúčinných záložních systémů vytápění k pokrytí špičkové poptávky, což může zhoršit celkovou účinnost. Přesto nikdo nepochybuje, že je kogenerace mnohem účinnější než oddělená výroba elektřiny a tepla. ASUE, německá organizace podporující úspory energie, udává účinnost kogenerace hodnotou 87 procent ve srovnání s pouhými 55 procenty při oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Zákon přináší finanční bonus za každou kilowatthodinu elektřiny vyrobenou kogenerační jednotkou a tato elektřina má v síti přednost. Zvláštní je, že neexistuje žádná speciální platba za vyrobené teplo; stimul přichází v podobě bonusu za vyrobenou elektřinu. Z hlediska účinnosti je navíc jediným požadavkem, aby kogenerační jednotka snížila spotřebu primární energie o 10 procent ve srovnání se zajištěním stejného množství tepla a elektřiny z oddělených zdrojů.

V roce 2017 byly do zákona o kogeneraci zapracovány dvě významné změny. Zaprvé byla zvýšena hodnota bonusu pro malé kogenerační jednotky z 5,41 na 8 eurocentu za kilowatthodinu; tato částka bude přičítána k průměrné velkoobchodní ceně elektřiny pro základní zatížení dané společností European Energy Exchange (EEX). Zadruhé byla změněna doba nároku na vyplácení bonusu z deseti let na 60 000 provozních hodin.