Politiky pro čistou energii

Zákon o obnovitelném teple a Program tržních pobídek (MAP)

Německý zákon o obnovitelném teple usiluje o zvýšení podílu obnovitelného tepla na 14 procent do roku 2020. Noví vlastníci budov mají povinnost získat určitou část tepla pro vytápění z obnovitelné energie a majitelé starých budov mohou dostat finanční podporu na renovace. Fondy byly dočasně zredukovány během ekonomické krize, i když každé utracené euro vytvářelo více než 7 eur v soukromých investicích. Nyní program znovu funguje.

Německý zákon o obnovitelném teple byl přijat v roce 2009 – dlouho před katastrofou ve Fukušimě. Zákon usiluje o zvýšení podílu obnovitelného tepla na 14 procent do roku 2020. Po nových majitelích budov – soukromých osobách, firmách a veřejném sektoru (i když je budova k pronajmutí) – se vyžaduje získat určitý podíl tepla k vytápění ze systémů obnovitelné energie (jako jsou tepelné solární kolektory, tepelné čerpadlo nebo kotel na dřevo). Majitelé si mohou vybrat podle vlastního uvážení, jak těmto povinnostem dostát. Pokud si nepřejí využívat obnovitelné zdroje energie, mohou použít více izolace nebo získat teplo ze systému dálkového vytápění či kogeneračních jednotek.

Zákon o obnovitelném teple se týká pouze nových budov, protože systémy obnovitelného tepla lze plánovat od začátku stavby. V existujících budovách podporuje německá vláda renovace systémů vytápění prostřednictvím Programu tržních pobídek (MAP), původně zavedeného v roce 2000. Tento program primárně podporuje existující budovy; nové budovy mají nárok pouze na určité typy inovací.

Vlastníci domů, malé a střední podniky, živnostníci a municipality mohou požádat o speciální finanční pomoc pro následující typy systémů:

  1. malé a velké plochy tepelných solárních kolektorů
  2. kamna spalující biomasu s automatickým systémem přikládání (například dřevěné pelety)
  3. vysoce účinné zplyňovače dřeva
  4. účinná tepelná čerpadla
  5. systémy dálkového topení, skladování tepla a bioplynová potrubí
  6. systémy dodávky geotermálního tepla.
  7. Účelem programu je podporovat rozumné způsoby využívání obnovitelné energie tam, kde současný standard budov nejde dostatečně daleko. Na rok 2015 má MAP rozpočet ve výši více než 300 milionů eur.

Spolehlivost rozpočtu

Podle toho, jak se hromadí nevyřízené žádosti, se zdá, že program nenaplňuje svůj potenciál. Protože se jedná o položku státního rozpočtu, MAP je vydán všanc rozmarům politiků, kteří se mohou rozhodnout program pozastavit, pokud pocítí potřebu krátit výdaje. Naposledy se to stalo během nedávné ekonomické krize, když průmyslová výroba – a tudíž i emise uhlíku – dočasně klesly. V důsledku toho firmy nepotřebovaly dodatečné uhlíkové certifikáty, takže cena uhlíku prudce klesla.

MAP načerpal část svých finančních prostředků z výnosů obchodování s emisemi, takže hospodářský pokles paradoxně znamenal také to, že se najednou dostávalo méně peněz na energeticky účinné systémy vytápění ve starých budovách. Tento výsledek byl obvzláště nešťastný, protože jak zjistila jedna ze studií provedených v roce 2010, každé euro ve fondu MAP vytvořilo více než 7 eur v soukromých investicích, čímž se MAP stal velmi efektivním typem dotace.