Evropské perspektivy

Omámení a zmatení? Energetické politice Spojeného království chybí smysl pro orientaci

Role Spojeného království jako evropského šampiona v oblasti jádra a břidlicového plynu přinesla politiky, které ostře kontrastují s politikami zemí, jako je Německo nebo Rakousko. Jmenovitě rozhodnutí schválit Hinkley Point bylo napadeno na základě dotací, které požaduje, ačkoli je Evropská komise povolila.

autorka: Naomi Luhde-Thompson, Friends of the Earth England Wales and Northern Ireland

Podle vládního průzkumu veřejného mínění z roku 2014 podporují ve Spojeném království více než tři čtvrtiny lidí obnovitelné zdroje energie, zatímco jádro pouze třetina a břidlicový plyn jen čtvrtina. Diskuse o energetice je bouřlivá, protože účty lidí stoupají, zisky energetických společností rostou, a obnova stárnoucí energetiky vyžaduje rozsáhlé investice.

Zmatená energetická politika

V energetické politice Spojeného království stále dominují velké energetické firmy, zatímco komunitně vlastněné obnovitelné zdroje bojují za své uznání i přes nastavené překážky. Od privatizace energetiky uběhlo 25 let, ale v běžné politice a mainstreamových médiích je růst komunitně vlastněné energetiky a energetiky vlastněné obcemi vnímán jako zanedbatelný příspěvek k energetice Spojeného království – ministerstvo pro energetiku a změnu klimatu odhaduje 3 GW v roce 2020 To se bude muset změnit, pokud si Spojené království uvědomí, že decentralizované obnovitelné zdroje, které umožňují splnit přísnější cíle snižování emisí CO2, jsou efektivní a spravedlivé.

Výroba energie

Vláda Spojeného království ještě nedávno podporovala úlevu pro plynové elektrárny. Žádosti o povrchovou těžbu uhlí má na stole stále. Žádosti o těžbu břidlicového plynu, metanu z uhelných slojí a dokonce i podzemní zplynování uhlí dokonce vycházely ze stávajícího právního rámce v Anglii, přestože ve Skotsku i Walesu byla schválena moratoria na frakování (technologie využívaná k těžbě břidlicového plynu). Odpor veřejnosti k frakování , je na vzestupu, zejména v místech, kde byly předloženy návrhy na těžbu. V místech, jako je Balcombe, V místech, jako je Balcombe v Sussexu, naopak hrozba frakování spustila kampaň ve prospěch místně vlastněné výroby energie ze slunce. Mezi roky 2012 a 2013 vzrostla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů o 30 procent, na 13,9 procenta hrubé spotřebě elektřiny. V roce 2016 pokryly solární panely 3,4 % dodávek elektřiny ve Velké Británii.

Zhasínání světel?

Obava ze „zhasínání světel“ vedla současnou vládu k tomu, že podpořila stávající energetické firmy. Prostřednictvím kapacitního trhu jsou tyto firmy dotovány ve skutečnosti za to, co chtějí dělat tak jako tak – udržet své stávající elektrárny v provozu a k tomu dostat zaplaceno za elektřinu, kterou dodávají. Nedávno ohlášené dotace pro jádro a kapacitní trh ukazují, jak silně energetické společnosti bojují proti jakékoli změně stávající centralizované energetiky.

Těžiště trhu

Obě hlavní politické strany ve Velké Británii jsou oddány systému, který se opírá o trh ovládaný šesti velkými energetickými společnostmi. Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že stávající hráči na trhu mají všechny výhody a přínosy předprivatizačních investic – například v sítích, zatímco od nových účastníků se očekává, že zaplatí náklady transformace. Pravidelně se objevují zprávy od majitelů potenciálních projektů komunitně vlastněných obnovitelných zdrojů energie, po kterých jsou požadovány astronomické částky za připojení do sítě, protože údajně je „kapacita sítě vyčerpána“ – například v místech jako Cornwall.

Bariéry v systému

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů nejsou nijak zvýhodněni z hlediska přednostního připojení a dodávek do elektrizační soustavy. Vzhledem k nákladům na licenci na dodávky elektřiny do sítě je pro malé výrobce nemožné začít elektřinu do sítě dodávat. Vláda Spojeného království prostřednictvím ministerstva energetiky a změny klimatu sice vytvořila pracovní skupiny pro dodávky, elektrizační soustavu a komunitní vlastnictví, dosud však nedošlo k žádné strukturální změně.

Co to znamená pro transformaci energetiky ve Spojeném království?

Vztah mezi zákonem o změně klimatu z roku 2008 a jeho uhlíkovým rozpočem na jedné straně a energetickými zákony na straně druhé znamená, že vláda Spojeného království se zaměřuje na „dekarbonizaci“ elektřiny, ale ne konkrétně na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ty pak musí bojovat s odváděním pozornosti, které představuje například CCS nebo jádro. Ve Spojeném království neexistuje žádná ucelená strategie přechodu na převážně obnovitelnou energetiku. Místo toho preferují hlavní politické strany ponechat všechny možnosti otevřené, s energetickým mixem, který obsahuje ode všeho trošku. To vytváří obrovský pocit nejistoty – vmáčkne se břidlicový plyn do mezery, která se v energetickém mixu může vytvořit, nebo se obnovitelné zdroje a energetická efektivnost prosadí v takovém rozsahu, že jej vytlačí? Prosadí se nová generace jaderných elektráren, nebo se nakonec odrovnají vysokými náklady a nevyřešenou otázkou odpadů? Dokáže se elektrizační soustava vypořádat s vysokým podílem obnovitelných zdrojů?

Co dál?

Nová britská vláda bude muset řešit tyto problémy s ohledem na rostoucí účty obyvatelstva za energie, na pokrok ve vývoji nových energií či stále větší zapojení lidí do komunitní energetiky (energetických družstev). Bude muset rovněž pochopit překážky, jimž čelí. Aktivisté vystupující proti frakování zajistí, že nekonvenční fosilní paliva zůstanou vysoko v politické agendě. Čisté náklady nových jaderných elektráren je mohou učinit neakceptovatelnými. Většina politických stran ve Velké Británii se vyslovila pro „komunitní energetiku“, ale jestli potřebné změny v elektrizační soustavě, pravidlech připojování a dodávek energie proběhnou pomalu nebo rychle, závisí na tom, nakolik chtějí politici zasáhnout do legislativně garantovaných zájmů stávajících dodavatelů.

Spojené království musí upřednostnit připojování obnovitelných zdrojů do sítě, u podporovaných zdrojů zavést povinnost nabídnout podíl místním komunitám, zajistit, aby bylo jednoduché a cenově přijatelné zásobovat blízké komunity elektřinou z decentralizovaných zdrojů. Pokud k tomu dojde, komunitní energetika zahájí transformaci systému stejně, jako tomu bylo v Německu.