Otázky & odpovědi

Jak Německo zajistí dostatek energie i pro nemajetné?

Obecně může Německo chránit nemajetné občany tím, že jim nabídne zaměstnání za přiměřenou mzdu. Jedním z hlavních cílů Energiewende je proto podpora německého průmyslu při přechodu k moderním technologiím. V posledních deseti letech navíc cena elektřiny rostla pomaleji než například ceny motorových paliv a topného oleje.

Energiewende není v dlouhodobé perspektivě příčinou rostoucích cen, nýbrž odpovědí na jejich nepředvídatelné kolísání. Cena konvenční energie se bude pravděpodobně pohybovat jen jedním směrem: nahoru. Cena černého uhlí se v Německu od roku 2000 více než zdvojnásobila, zatímco cena zemního plynu vzrostla téměř třikrát.

Maloobchodní cena elektřiny v roce 2013 vzrostla pouze o tři procenta, což je hodnota velmi blízká výši německé všeobecné inflace (2 %). Od té doby tempo růstu ceny nepřevyšuje inflaci.

Naproti tomu cena energie z obnovitelných zdrojů bude pravděpodobně nadále klesat nebo přinejmenším zůstane na stejné úrovni, v závislosti na konkrétní technologii. Náklady na fotovoltaiku klesly mezi lety 2010 a 2015 o 50 procent a databáze cen energie amerického ministerstva energetiky ukazuje, že energie získávaná z větrných elektráren na pevnině je už přibližně na stejné cenové úrovni jako zemní plyn, uhlí a jádro. Německý Fraunhoferův institut uvádí, že solární energie bude zhruba na konci této dekády stát stejně jako energie získaná spalováním uhlí – i přesto, že Německo nepatří mezi státy s vysokým počtem slunečných dnů.

Strach z energetické chudoby roste, neexistuje však ani jasná definice tohoto pojmu. V posledních letech byla v Německu kvůli neplacení účtů zastavena dodávka elektřiny v průměru 330 000 domácností za rok. V naprosté většině případů však došlo k jejímu obnovení během několika dní.

Nemáme k dispozici dostatek údajů, abychom porovnaly počet domácností odpojovaných od elektřiny v Německu a v jiných zemích. Z pohledu energetické chudoby je na tom ovšem Německo poměrně dobře, v hodnocení se pravidelně dostává nad průměr Evropské unie. Jedním z důvodů je, že Německo úspěšně bojuje s chudobou jako takovou, například v roce 2015 byla zavedena minimální mzda 8,5 eur za hodinu. Od roku 2009 se Německu podařilo omezit energetickou chudobu nejvíce za všech evropských zemí.

Nízkopříjmové domácnosti již mají také možnost využít energetický audit, který jim pomůže snížit spotřebu energie. Zároveň je třeba si uvědomit, že i nízkopříjmové domácnosti vydají za energie méně než deset procent svých příjmů. Je proto klíčové řešit problematiku chudoby přímo, a to prostřednictvím sociální politiky, důchodového systému a mezd. Čistá energie také pomůže zmírnit dopady klimatických změn, které neúměrně zasáhnou chudé země. Jinými slovy, německý závazek týkající se obnovitelných zdrojů znamená zároveň pomoc pro tyto státy.