Proč Energiewende?

Snížení objemu dovozu energie

Německo dováží dvě třetiny energie, kterou spotřebuje. Obnovitelné zdroje a energetická efektivita výrazně pomáhají snižovat objem dovozu, a tím zvyšovat německou energetickou bezpečnost.

V roce 2015 utratilo Německo okolo 66 miliard eur za dovoz energií, což činí 7 procent celkových výdajů na dovoz. Německo dováží dvě třetiny energie, kterou spotřebuje, a to včetně uranu. Podle odhadů německého Öko-Institutu kompenzovaly domácí obnovitelné zdroje v roce 2015 náklady na dovoz energie ve výši 8,16 miliardy eur. Obnovitelnou energii tvořily především elektřina a teplo, tuzemská výroba pohonných hmot z obnovitelných zdrojů tvořila jen okolo 5 procent.

Energetická efektivita může rovněž pomoci podstatně snížit dovoz energie. Studie heidelberského Výzkumného institutu pro energetiku a životní prostředí (IFEU) ve spolupráci s Institutem pro výzkum ekonomických struktur zjistila, že scénář postavený na energetické účinnosti by snížil dovoz energií o 4 miliardy eur do roku 2030 v porovnání se scénářem bez úspor, přičemž toto číslo by se v průběhu času zvyšovalo. V tomto ohledu přispívá energetická transformace současně i k energetické bezpečnosti.

Nedávný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou rovněž upozornil na důležitost energetické bezpečnosti. Fraunhoferův institut pro větrnou energii a energetickou techniku (IWES) v roce 2014 zjistil, že do roku 2030 by mohl nárůst obnovitelných zdrojů kompenzovat množství plynu, které Německo momentálně dováží z Ruska.

V roce 2013 Německo zaplatilo za dovoz energetických zdrojů 90 miliard eur. Jak bylo uvedeno výše, tato částka klesla v roce 2015 na 66 miliard. Pokles ovšem nebyl způsoben snížením poptávky po zahraničních zdrojích, ale především nižší cenou fosilních paliv. Například barel ropy stál v roce 2013 kolem 100 dolarů a roce 2015 cena klesla k 50 dolarům.