Otázky & odpovědi

Nezvýší omezování jádra německé emise uhlíku?

Nestalo se tak v roce 2011, kdy byl uzákoněn útlum jaderné energie, a emise uhlíku přesto nadále klesaly. Výhledově budou emise z elektráren pokračovat v poklesu, protože jaderné elektrárny budou nahrazeny obnovitelnými zdroji.

Německo překonalo svůj už tak dost ambiciózní cíl z Kjóta pro rok 2012 a snížilo v tomto roce emise o 24,7 procenta oproti plánovaným 21 procentům. Země ovšem není na cestě ke splnění svého cíle pro rok 2020 (redukce o 40 procent oproti roku 1990). Experti se shodují, hlavní příčinou je pomalý postup v sektorech vytápění a dopravy, emise z uhelných elektráren mezi lety 2010 a 2016 poklesly. Německá vláda proto ke konci roku 2014 přijala akční plán ochrany klimatu (Climate Action Plan). Dalším impulsem pro ambiciózní kroky by měla být Pařížská dohoda. Konkrétn kroky ovšem zatím nebyly schváleny.

Útlum jaderné energie je součástí komplexní, dlouhodobé klimatické strategie, která se řídí doporučením IPCC (Mezivládní panel pro změny klimatu OSN) snížit emise do roku 2050 přinejmenším o 80 procent. Ze scénářů předpokládaného vývoje pro německé elektrárenské portfolio vyplývá, že emise uhlíku z výroby elektřiny neporostou, ale budou ve skutečnosti významně klesat.