Otázky & odpovědi

Může být Německo ekologickou a průmyslovou velmocí současně?

Obnovitelné zdroje snižují velkoobchodní ceny elektřiny pro firmy a tovární provozy s velkou spotřebou energie jsou od povinnosti hradit přirážku za obnovitelné zdroje převážně osvobozeny. Pro energeticky náročný průmysl je tedy levnější elektřina, kterou obnovitelné zdroje dodávají, velmi výhodná.

Průmyslové firmy si stále častěji samy vyrábějí svoji obnovitelnou energii. Například BMW vlastní čtyři větrné elektrárny u svého závodu v Lipsku, kde se vyrábějí elektromobily i3. Řada firem si pořizuje střešní fotovoltaické elektrárny, aby nahradily dražší elektřinu ze sítě.

Průmyslové společnosti, které kupují elektřinu za velkoobchodní ceny, také vítají její snižování. Větrné a solární elektrárny rostou, jaderné a uhelné jsou nasazovány stále méně. Omezení provozu elektráren s vysokými provozními náklady vede ke snižování velkoobchodních cen.

Těžký průmysl má užitek z obnovitelných zdrojů energie také v mnoha dalších směrech. Technologie spojené s výrobou elektřiny z větru, slunce, bioplynu nebo geotermální energie přinášejí tradičnímu průmyslu ekonomické příležitosti. Například výrobci větrných turbín jsou nyní druhým největším odběratelem oceli, hned za automobilovým průmyslem. Také mnoho of německých přístavů, které se potýkají s ekonomickými obtížemi se zaměřuje na výstavbu mořských větrných farem. Solární sektor bude podporovat průmyslová odvětví od sklářství po keramiku a zemědělci budou těžit nejen z biomasy, ale také z větru a slunce. Také výrobci mědi a hliníku jsou připraveni profitovat z přechodu na obnovitelné zdroje energie. Tento přechod tedy neiniciuje pouze vznik nových průmyslových odvětví. Díky těmto technologiím získává také tradiční průmysl šanci stát se důležitým hráčem na cestě k obnovitelným zdrojům budoucnosti.

Celkově vzato většina Němců věří, že špičkové zelené technologie představují průmysl budoucnosti, a nevidí žádný rozpor mezi ekonomikou a ekologií.