Otázky & odpovědi

Jak se vyvíjejí emise oxidu uhličitého?

V roce 2013 vzrostly emise oxidu uhličitého v Německu o přibližně jedno procento, rok poté klesly téměř o pět procent. V roce 2015 stouply o 0,7 procenta, v roce 2016 o 0,9 procenta.

Podle AGEB, pracovní skupiny sdružující experty na inženýrské sítě a finance a shromažďující německá energetická data leží hlavní příčina nárůstu emisí však mimo elektroenergetický sektor, spotřeba uhlí totiž poklesla. Naopak vzrostla poptávka po teple a o jedno procento narosl rovněž počet obyvatel.

Pokud chce německá Energiewende řešit i problémy sektorů teplárenství a dopravy, které spotřebovávají přibližně čtyři pětiny německé energie, musí se stát skutečně „energetickou“, nejen „elektroenergetickou“ transformací. Teprve poté bude problém německých emisí oxidu uhličitého opravdu vyřešen. V centru pozornosti bývá nejčastěji energie vzniklá spalováním uhlí, ve skutečnosti však má v Německu více emisí na svědomí ropa.

V teplárenském sektoru došlo k postupnému posunu od topných olejů a uhlí k zemnímu plynu, který má nižší emise oxidu uhličitého, ovšem pro výrobu elektřiny je v Německu zemní plyn v porovnání s uhlím stále dražší variantou. Celoevropské zpoplatnění uhlíku v rámci obchodu s emisemi mělo podpořit přechod od elektřiny z uhlí, jež produkuje emise ve velkém, k ekologicky příznivějšímu zemnímu plynu, avšak cena uhlíku zůstala příliš nízká.