Otázky & odpovědi

Proč Německo přechází od minmálních výkupních cen k aukcím?

Představitelé německé vlády uvádějí, že změna podpůrného schematu je potřebná, neboť první fáze Energiewende (nárůst na 25 % obnovitelné elektřiny) se soustředila na rychlý nástup obnovitelných zdrojů, zatím co druhá fáze (nárůst na 50 % obnovitelné elektřiny) bude vyžadovat koordinovanější přístup. Ve skutečnosti není k dispozici žádná studie, která by zkoumala, zda jsou pro Německo v současné situaci výhodnější aukce nebo garantované výkupní ceny.

Přechod k aukcím znamená, že vládní cíle pro obnovitelné zdroje již nebudou překračovány. Naopak všechny vysoutěžené projekty nemusí být postaveny - například v případě, kdy v období mezi aukcí a začátkem výstaby poklesne cena elektřiny a projekt se změní ve ztrátový. Při častějším výskytu těchto případů nebudou cíle plněny. Pro výstavbu většího počtu projektů než vysoutěženého v aukcích nebudou mít firmy žádnou motivaci.

Přechodem k aukcím se němečtí politici také zbavili části odpovědnosti za vývoj. Například diskuse o rozvoji fotovoltaiky byla v Německu poměrně ostrá. Zatímco podle původního vládního záměru měl přibývat jeden gigawatt instalovaného výkonu za rok, v letech 2010 až 2012 šlo o 7,5 gigawattů. V těchto letech byla výstavba fotovoltaiky velmi výhodná, protože ceny panelů klesly oproti všem předpokladům daleko rychleji. V případě minimálních výkupních cen, je špatný odhad stanovené ceny chybou vlády. V případě, že dojde k selhání aukcí, když nezajistí snížení ceny nebo výstavbu potřebného množství projektů, bude to chápáno jakoproblém trhu. Není těžké pochopit, proč politici preferují aukce.