Szakpolitikák a tiszta energiáért

Kapcsolt hő- és áramtermelési törvény

Németország 2020-ra energiaellátásának 25%-át kapcsolt erőművekből akarja fedezni, mert a kapcsolt termelés jóval hatékonyabb a külön áram- és hőtermelésnél. A kapcsolt hő- és áramtermelési törvény tehát ártámogatást nyújt a kapcsolt termelésért a rendszer méretétől függően, a tüzelőanyagtól függetlenül.

Bár a hő kilowattóráit ugyanúgy lehet számolni, mint a villamos energiáéit, Németország soha nem kínált kötelező átvételi árat a megújuló hőért. Helyette 2002-ben elfogadta a kapcsolt hő- és áramtermelési törvényt.

A kapcsolt hő- és áramtermelés (kogeneráció) az, amikor egy erőmű hulladékhőjének egy részét visszanyerik, ezzel növelve a tüzelőanyag-fogyasztás hatékonyságát. A 2009-ben, az első módosítások hatályba lépésekor az volt a cél, hogy Németország 2020-ra energiaellátásának 25%-át kapcsolt erőművekből fedezze (ez az érték 2010-ben 14,5% volt). Mivel a hőt sokkal könnyebben és hatékonyabban lehet tárolni, mint a villamos energiát, a kapcsolt erőműveket fel lehet szabályozni, amikor áramra van szükség, és a hőt el lehet későbbre raktározni.

Németországban azonban vita övezi a kérdést, hogy a kapcsolt erőműveknek az energiaigényhez vagy a hőigényhez kellene-e igazodniuk. A jelenlegi szakpolitika kritikusai szerint a hőtermelés hiánya kis hatékonyságú tartalék fűtőrendszerek alkalmazását teheti szükségessé a csúcsidőszaki igények fedezésére, ami ronthat az összhatékonyságon. Az azonban világos, hogy a kapcsolt termelés jóval hatékonyabb, mint a külön energia- és hőtermelés. Az ASUE német energiatakarékossági szervezet a kapcsolt hő- és áramtermelés potenciális összhatékonyságát 87%-ra teszi a nem kapcsolt termelés 55%-os hatékonyságával szemben.

A törvény a kapcsoltan termelt áram minden kilowattórájára ártámogatást szab meg, és ez az energia elsőbbséget élvez a hálózaton. Érdekes módon a kapcsoltan termelt hőre nem vonatkozik külön díjazás; az ösztönzőt a megtermelt áram ártámogatása jelenti. Az egyetlen hatékonysági előírás továbbá az, hogy a kapcsoltan termelő erőműnek tíz százalékkal kisebb legyen a primer energiafogyasztása ahhoz képest, a