Szakpolitikák a tiszta energiáért

A hálózatbővítés felgyorsításáról szóló törvény

Az energiafordulathoz kibővített, átalakított hálózatra lesz szükség, ami elbír a megnövekedett megújuló energia mennyiséggel. Sem a hálózat bővítése, sem az átalakítása nem halad elég gyorsan, ezért a német országgyűlés elfogadta a hálózatbővítés felgyorsításáról szóló törvényt. Arról azonban nem sikerült megállapodni, hogy hol mennyi vezetékre van szükség. Vannak hivatalos tervek, de a projektek némelyike még vitatott.

Az Energiewendéhez megfelelően működő infrastruktúrára lesz szükség; a hálózatot át kell alakítani, és okosabbá kell tenni. A jelenlegi hálózatot arra alakították ki, hogy az energiát a központi erőművekből eljuttassa a fogyasztókig, de a jövő ennél komplexebb lesz.

A nagy erőművekből továbbra is a szállítóhálózatra megy az exportenergia, de azt át kell alakítani, hogy az északi országrészben (szárazföldi és tengeri) szélturbinákkal megtermelt energiát el lehessen juttatni a nyugati és déli fogyasztói központokba. Áramkereskedésre is ezeket a vezetékeket fogják használni. A hálózat alacsony és közepes feszültségű vezetékein keresztül kapcsolják össze a növekvő számú kisebb, decentralizált generátorokat – napelemes rendszereket, kapcsoltan termelő erőműveket, egyedül álló szélturbinákat és kisléptékű szélerőmű-parkokat –, és különleges vezérlőrendszerek biztosítják a zökkenőmentes üzemelést. A hálózat intelligensebbé válik.

A hálózatbővítés mindmáig nem halad elég gyorsan. A tervezett 1800 kilométernyi új vezetéknek csak egynegyede készült el 2015 közepére. A tengeri szélturbinákat a hálózathoz kapcsoló vezetékek különösen fontosak. Egy ideig tisztázatlan volt, kié a pénzügyi felelősség azért, ha valahol tengeri szélturbinákat telepítettek, de nem állt készen a hálózati kapcsolat. 2012 nyarán a német kormány kompromisszumot hozott tető alá a szélerőművek befektetői és a hálózatüzemeltetők között. A megoldás az volt, hogy a hálózatüzemeltetők kártérítést nyújtanak a befektetőknek, de a költségeket a fogyasztókra lehet hárítani. Ez a kompromisszum kettős mércét alkalmaz a szélenergiára. A kisméretű szárazföldi szélerőmű-parkoknak fizetniük kell saját hálózati kapcsolatuk kiépítéséért a legközelebbi trafóállomásig, és nem kapnak kártérítést a hálózatüzemeltetőktől, ha a trafóállomás kapacitását fel kell újítani, és ez nem történik meg elég hamar. A hagyományosan közösségi összefogások és kis- és középvállalatok által finanszírozott szárazföldi szélenergia-szektort feldúlta, hogy a hálózatüzemeltetők – Németország négy nagy közműszolgáltatójának korábbi leányvállalatai, amelyek nem mindig segítették a kis szárazföldi szélerőmű-parkokat – különleges elbánásban részesülnek hálózati kapcsolataikért.

A német országgyűlés 2011-ben elfogadta a hálózatbővítés felgyorsításáról szóló törvényt. A jogszabály előírja, hogy a német Szövetségi Hálózati Ügynökség felülvizsgálja az ultramagas feszültségű vezetékeket, és a magas feszültségű (110 kilovoltos) vezetékeket föld alatt vezessék. Ezen felül a tervezés korai szakaszában ki kell kérni a lakosság véleményét, és átláthatóvá kell tenni a folyamatot a társadalmi elfogadottság érdekében. 2014-ben a Hálózatfejlesztési Terv két tervezete megvizsgálta a „Szövetségi Szükségleti Terv” létrehozásának és törvénybe iktatásának szükségességét. A cél nem csak a hálózat bővítése; a meglévő hálózatokat is felújítják és optimalizálják. A speciális hőmérsékletálló áramvezetékek például nagyobb mennyiségű villamos energia szállítására használhatóak anélkül, hogy további vezetékeket kellene kiépíteni. A hőmérséklet monitorozása lehetővé tenné, hogy a vezetékeket majdnem teljes kihasználtsággal használják, amikor a szél lehűti őket – ami általában egybeesik a szélenergia-termelés megugrásával. A hálózatbővítés felgyorsításáról szóló törvény mellett külön jogszabály támogatja a föld alatti kábelek használatát, különösen a nagy távolságra szállító nagyfeszültségű egyenáramú vezetékek esetében.