Európai kilátások

Energiafordulat Spanyolországban – Merre van az előre?

A spanyol energiafordulat az elmúlt néhány évben visszaesett, ami az új megújuló energiát termelő létesítmények építését célzó gazdasági ösztönzők 2013. februári eltörlésével kezdődött. Már 2008-ban láthatóvá vált egy óriási villamosenergia-árdeficit, amit 2012-ben 25,5 milliárd euróra becsültek. Ez a hiány gyakorlatilag azért keletkezett, mert a szabályozott áramárak nem fedezték teljes mértékben a villamosenergia-termelés költségeit. Ez rámutatott arra, hogy a megújuló támogatási rendszer jelentős reformjára van szükség, ha folytatni akarjuk az elképzelt energiafordulatot.

Szerzők: Alexa Mollicchi, a Maastrichti Egyetem diákja; és Ignacio Fresco Vanzini, Florent Marcellesi, Ecopolítica

A 2001-es első európai Megújuló Energia Irányelv nyomán Spanyolország nagy hatással volt az európai tiszta energiafordulatra és annak elterjedésére. Ez főleg abból fakadt, hogy Spanyolország saját törvényeiben már szerepelt a cél, hogy a megújulók aránya az ország energiamixében 2010-re 12%-ra rúgjon. Az Irányelv hatályba lépésekor Spanyolországnak nem kellett sokat módosítania saját törvényein. A spanyol piacot ennek hatására megnyugvás uralta, hogy jó irányba halad. Spanyolország volt az első ország, amely támogatást nyújtott megújuló energiatermelésre a kötelező átvételi ár (FIT) és megújuló prémium (FIP) programok keretében. A spanyol megújuló szektor 2007-ig kiemelkedően teljesített, 2005 és 2006 között 8,9%-kal nőtt. Ugyanebben a hároméves időszakban merült azonban fel az árdeficit problémája; ennek eredményeként olyan szakpolitikákat vezettek be, amik lehetetlenné tették, hogy Spanyolország a megújuló ágazat éllovasa legyen.

A 2009-es Megújuló Energia Irányelv kötelező megújuló célokat szabott meg, és lefektette három különböző ágazat szabályozását: villamos energia, közlekedésben használt bioüzemanyagok, valamint fűtés és hűtés. Spanyolország az első szektorban tapasztalta a legjelentősebb növekedést. A spanyol kormány által az Európai Bizottsággal 2016 áprilisában közölt információ szerint a 2013–2014-es köztes célidőszakban a megújulók aránya 37,8% volt a villamosenergia-mixben, míg a fűtési és hűtési ágazatban 15,8%-ot tettek ki a megújuló erőforrások. A közlekedési ágazatban csak 0,5%-kal maradt el a megújulók aránya a 10%-os céltól. A megújuló energiafogyasztás 2014-ben összesen 16,2% volt, ami jóval meghaladta a 2013–2014-es köztes időszakra kitűzött 12,09%-os célt.

Ha ez a trend folytatódik a következő években, Spanyolország viszonylag könnyen teljesítheti 2020-as céljait. Több tényező azonban – mint a gazdasági válság alakulása, a hiteles energiastratégia hiánya és az elképesztően nagy, 25,5 milliárd eurós árdeficit – megtorpanásra kényszeríti Spanyolországot, és jelentős bizonytalanságot kelt azzal szemben, hogy képes-e az ország teljesíteni a célokat.

Az áramárak és az árdeficit csökkentése érdekében a kormány 2012 januárjában felfüggesztette az új építésű erőműveknek nyújtott támogatásokat. Ez végül 2013-ban a megújuló támogatási programok visszamenőleges eltörléséhez vezetett, kockára téve a megújuló áramtermelés fő ösztönzőit, és elzárva a finanszírozási lehetőségeket újabb erőművek telepítéséhez. A megújulókra irányuló támogatások megvonását azzal a feltételezéssel indokolták, hogy a deficitet a megújulók magas beruházási költségei okozták. De a hiányhoz más fontos tényezők is hozzájárultak, mint a széntüzelésű energiatermelésre nyújtott támogatások, vagy az, hogy az áram árát nem igazították hozzá a hagyományosan termelt energia költségének 2000 körüli növekedéséhez. Ezen felül egy új saját fogyasztási határozatot és adót (közismert nevén „napenergia adó határozat”) fogak el 2015 októberében. Ez korlátozta a termelő-fogyasztók hálózati hozzáférési jogát és a tisztességes piaci árat is. Ezek az ellenséges intézkedések megmutatják, mennyire nincsen összhangban a spanyol politika az EU 2020-as energiapolitikájával és a párizsi COP21-en elfogadott kompromisszumokkal.

A kormány intézkedéseinek következményként kétséges, hogy Spanyolország képes-e teljesíteni a 2020-as céljait. Ez nem csak a megújulóenergia-termelők szempontjából csalódás, hanem Spanyolország korábbi erős pozíciója szempontjából is. Ezek az intézkedések továbbá hozzájárultak az energiaárak megugrásához, ami az energiaszegénység szempontjából aggasztó, mivel a spanyol lakosság körülbelül 10%-a nem tudja kifizetni a magas áramszámlákat. Mivel az energiaszektor nagyon fontos az ország gazdasága szempontjából, kétségkívül világos, következetes és hosszú távú szakpolitikai perspektívára van szükség.

Egy körülbelül 70,5%-os energiafüggési rátájú országban a támogatások megvonása nem elfogadható döntés. Spanyolországnak el kellene döntenie, melyik energiapolitikát kívánja hosszú távon megvalósítani. Ehelyett az ország jelenleg csak rövid távú lépéseket tesz a gazdasági válság hatásainak mérséklésére és az árdeficit csökkentésére, és nem kötelezi el magát hosszabb távú célok mellett.

Az EU Megújuló Energia Irányelv 2016 végéig tervezett felülvizsgálata – a 2015-ös párizsi egyezmény értelmében megvalósítandó lépésekkel együtt – talán elősegíti Spanyolország átállását egy alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaellátó rendszerre. Spanyolország további intézkedéseket is alkalmazhat, például:

Az árdeficit nyilvános auditálása

Az Európai Bizottság szabálysértési vizsgálatának indítását követően az (ideiglenes) spanyol kormány 2016 februárjában elfogadta az első határozatot, amely a nagy (250-nél több alkalmazottat foglalkoztató) vállalatok energiahatékonyságát felmérő energiaauditokat szabályozza. A spanyol energiarendszerben azonban nem átláthatóak a felhalmozott adósságok és a valós költségek. Az érdemi reform és az átláthatóság elősegítése érdekében két további audittípusra van szükség. Az első az árdeficit audit, amely segítségével felmérhető, milyen politikai döntések és felelősségek vezettek az árdeficit felhalmozásához, és mekkora a tartozás pontos összege. A második a villamos energia árát befolyásoló valamennyi költséget felmérő, valamint a különböző kWh-nkénti áramárak meghatározására használt útmutatókat felülvizsgáló áramágazati audit.

A saját felhasználásra termelt megújuló energia jogi akadályainak eltörlése

Spanyolországnak el kell törölnie a saját felhasználásra termelt megújuló energia jogi akadályait, és be kell vezetnie a nettó mérési programot annak érdekében, hogy a fotovoltaikus rendszereket működtető termelő-fogyasztók jóváírást kapjanak a rendszereik által a hálózatba táplált összes villamos energiáért. Már sok európai országban működik ilyen rendszer, de Spanyolországban még zajlik róla a vita.

Az ipari termelési modell megváltoztatása

Az energiafordulat lényegében a magas energiafogyasztás és szén-dioxid kibocsátás elvetése, és elmozdulás egy alacsony energiafogyasztásra és szén-dioxid kibocsátásra épülő, fenntartható és tisztességes megélhetést nyújtó munkahelyeket teremtő modell felé. Az alábbi ágazatokban, az alábbi stratégiák segítségével jöhetnek leginkább létre ilyen „zöld munkahelyek”:

  • Mezőgazdaság – a biogazdálkodás népszerűsítése és a termelés és fogyasztás áttelepítése;
  • Energiahatékonyság – jobb épületfelújítási és hőszigetelési minőség, megújuló létesítmények és hatékonyabb energiarendszerek telepítése. Ezek az energiahatékonysági intézkedések 2050-ig körülbelül 39 milliárd eurót spórolnának meg Spanyolországnak; és
  • Fenntartható közlekedés – a vasúti áruszállítás jelenlegi 3,2%-os részesedésének 10%-ra való feltornászása 2020-ig. A közlekedési szektor felel a végső energiafogyasztás 40%-áért és a szén-dioxid kibocsátás 30%-áért, ezért az ágazat energetikai reformja kulcsfontosságú.

Az energiaszektor demokratizálása

Az energiafordulat kiterjedtebb demokratikus felügyeletet jelent az energiaszektor fölött. Ezért nagyon fontos az összeférhetetlenségek szabályozása. Spanyolországban számos magas rangú politikus került a hagyományos villamosenergia-ágazat vállalataiba, például Felipe González és José María Aznar volt elnökök. Ez a jelenség megmagyarázza a kormányzati energiapolitikával szembeni nagyfokú bizalmatlanságot, mivel gyakran születnek a nagy múltú áramszolgáltatók érdekeivel egybeeső szakpolitikák. Ennek a gyakorlatnak úgy lehet véget vetni, ha bevezetnek egy várakozási időszakot az érdekütközések elkerülésére.

A fenti javaslatok hozzájárulhatnak a környezetvédelmi és társadalmi szempontból is szükséges energiafordulat elmélyítéséhez, és Spanyolországot újra a megújuló energia éllovasává tehetik.