Európai kilátások

Ködös kilátások? Az Egyesült Királyság energiapolitikájának egyértelmű iránymutatás kellene

Európa többi részéhez képest az Egyesült Királyság piacvezető, az atomenergia és a palagáz éllovasa. Ez élesen kontrasztban áll a többi ország, például Németország és Ausztria politikájával. A Hinkley Point-i atomerőmű megépítésére hozott döntést például sok kritika érte a szükséges támogatások miatt, bár az Európai Bizottság jóváhagyta.

Szerző: Naomi Luhde-Thompson, A Föld Barátai, Anglia, Wales és Észak-Írország

Az Egyesült Királyság lakosságának több mint háromnegyede támogatja a megújuló energiát, miközben csak egyharmada támogatja az atomenergiát, és egynegyede a frackinget (hidraulikus rétegrepesztés) a brit kormány 2014-es közvélemény-kutatása szerint. Forrong az energiavita, miközben az állampolgárok számlái emelkednek, a vállalatok belföldi profitja nő, és az öregedő rendszer lecserélése nagyléptékű beruházásokat tesz szükségessé. .

Az Egyesült Királyság zavaros energiapolitikája

Még mindig a nagy közműszolgáltatók dominálják az Egyesült Királyság energiapolitikáját, miközben a közösségi tulajdonú megújuló energia alig tud teret hódítani. Az energiaszektor privatizálása óta még csak 25 év telt el, de a mainstream politikában és médiában a közösségi vagy helyi önkormányzati tulajdonú energia növekedésétől csak kis mértékű hozzájárulást várnak az Egyesült Királyság energiaellátó rendszeréhez – az Energetikai és Éghajlatváltozási Minisztérium becslése szerint 2020-ra körülbelül 3GW-ot. Ennek meg kell változnia, ha az ország decentralizált, megújulókra épülő energiarendszert akar létrehozni, amely kielégíti a szigorúbb éghajlatváltozási kibocsátáscsökkentési célokat is, miközben hatékony és igazságos.

Energiatermelés az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság kormánya támogatta a gáztüzelésű erőművek fellendülését. Mindmáig vannak pályázók külszíni szénbányászatra és a jelenlegi keretrendszer támogatja a palagáz és a szénrétegből kivont metán kinyerését, sőt, Angliában a felszín alatti szén gázosítását is. Skócia és Wales moratóriumot vezetett be a frackingre. A lakosság egyre jobban ellenzi a frackinget, különösen az ilyen javaslatok által érintett helyeken. A sussexi Balcombe-ban a fracking veszélye miatt indult el a közösségi tulajdonú napenergiát szorgalmazó kampány. 2015 elején Nagy-Britannia kétmillió háztartásának energiaigényét napenergia elégítette ki, és 2014-ben rekordszintre nőtt a megújulóenergia-termelés. A megújuló erőforrásokból termelt villamos energia mennyisége 2012 és 2013 között 30%-kal nőtt,, elérve a bruttó áramfogyasztás 13,9%-át.

Lekapcsolják a villanyt?

A „villany lekapcsolásától” való félelem arra ösztönözte a jelenlegi kormányt, hogy támogassa a meglévő közműszolgáltatókat. A kapacitáspiacon keresztül az állam gyakorlatilag a puszta létükért támogatja a közműcégeket – ebből tartják nyitva a meglévő erőműveiket, és ezen felül az általuk szolgáltatott áramért is fizetséget kapnak. Az atomenergiára és a kapacitáspiacra fordított, nemrég bejelentett támogatások megmutatják, milyen erőteljesen elutasítják a közműszolgáltatók a jelenlegi centralizált energiarendszer bármilyen változását.

Koncentrált piac

Az Egyesült Királyság mindkét vezető politikai pártja egy olyan rendszerhez kötődik, amely a hat nagy energiacég által dominált piacra támaszkodik. Ezzel a megközelítéssel az a baj, hogy a meglévő piaci szereplőknél van minden előny és a privatizáció előtti beruházások összes haszna, például a hálózatba tett befektetéseké – miközben az új belépőktől elvárják, hogy megfizessék az átalakulás költségét. Rendszeresek a hírek, hogy a közösségi tulajdonú megújuló energia projekteket tervező kisbefektetőknek csillagászati összegekről adnak árajánlatokat a hálózathoz való csatlakozásért, mert a hálózat a jelek szerint „teljes kihasználtsággal” üzemel – olyan helyeken, mint például Cornwall.

A rendszer korlátai

Nincsen bekapcsolási sorrend, ami elsőbbséget nyújtana a megújuló villamos energiának a hálózati hozzáférésben és szolgáltatásban. A villamosenergia-szolgáltatás kis energiatermelők számára lehetetlen a szolgáltatási engedély költsége miatt. Az Egyesült Királyság kormánya az Energetikai és Éghajlatváltozási Minisztériumon keresztül munkacsoportokat állított fel az áramszolgáltatás, a hálózat és a közösségi tulajdon vizsgálatára, de strukturális változás mindeddig nem történt. Az elmúlt évben a támogatások és tervek ütemezésének megváltozása miatt gyakorlatilag leálltak a szárazföldi szélenergia-fejlesztések, és a napelemes erőművek fejlesztései is lelassultak. A közösségi energiaszektor erre reagálva új üzleti modelleket keres, mikor kiépülnek a már meglévő regisztrált projektek.

Ez mit jelent az Egyesült Királyság energiafordulata szempontjából?

A 2008-as éghajlatváltozási törvény, az abban foglalt szénköltségvetések és az energiatörvény azt mutatják, hogy a kormány fő célja a villamosenergia-termelés dekarbonizációja, de nem konkrétan a megújuló energiatermelés. A vezető politikai pártok szeretik nyitva tartani a lehetőségeiket, és mindenből egy kicsit tartalékolni az energiamixben. Ez óriási bizonytalanságot gerjeszt – be fog férkőzni a fracking egy esetleges energiaellátási résbe? Vagy fellendülnek annyira a megújulók és az energiahatékonyság, hogy a fracking kiszoruljon? Jön az atomerőművek új generációja vagy végre a költségek és az atomhulladék áthidalhatatlan problémái miatt életképtelenné válik az atomenergia? Megbirkózik a hálózat és az ellátórendszer a megújuló energia fellendülésével? Mivel a szén-dioxid leválasztási és tárolási programot elvetették, az atomprogram pedig a lankadatlanul emelkedő költségek miatt bizonytalan, valós kockázatot jelent, hogy az ország sereghajtó lesz energiaellátó rendszerének megújuló alapokra helyezésekor.

Hogyan tovább?

Az Egyesült Királyság új kormányának bele kell vetnie magát ezen problémák megoldásába, mivel a lakosság energiaszámlái egyre emelkednek, haladnak az új energetikai fejlesztések, és egyre többen szállnak be a közösségi tulajdonú energiaprojektekbe és ismerik meg annak korlátait. A fracking ellen kampányoló tömegek gondoskodnak róla, hogy a nem hagyományos fosszilis erőforrások politikai értelemben napirenden maradjanak, és az új atomerőművek a beruházás költsége miatt nem lesznek megfizethetőek. A közösségi tulajdonú energia javarészt lekerült a napirendről, de egyre több szó esik infrastrukturális beruházásokról, amelyek újra megnyithatják az erről szóló vitát.

Az Egyesült Királyságnak elsőbbséget kell adnia a megújuló energiának a hálózaton, kötelezővé kell tennie, hogy a projektek részesedést kínáljanak a helyi közösségeknek, és egyszerűvé és megfizethetővé kell tennie a lakossági helyi energiaprojektek megvalósítását. Ha ez mind megtörténik, a közösségi tulajdonú energia hatására megváltozik az Egyesült Királyság energiatermelése és -fogyasztása.