Główne wnioski

Główną siłą napędową niemieckiej transformacji energetycznej są obywatele oraz społeczności lokalne.

Niemcy chcą czystej energii i wielu obywateli chętnych jest do jej samodzielniej produkcji. Ustawa EEG o odnawialnych źródłach energii, będąca podstawą prawną Energiewende, gwarantuje energii elektrycznej pochodzącej z tych źródeł pierwszeństwo przyłączenia do sieci i umożliwia czerpanie z niej odpowiednich zysków. W 2013 r. prawie połowa inwestycji w OZE poczyniona została przez niewielkich inwestorów oraz obywateli. Teraz do inwestycji przyłączyły się również duże korporacje. Przejście na te źródła energii znacznie poprawiło sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, a lokalne społeczności i ich obywatele zyskali możliwość wytwarzania własnej energii. Na niemieckich obszarach wiejskich zaczęła się energetyczna rewolucja. Społeczności lokalne korzystają na tworzeniu nowych miejsc pracy i rosnących wpływów z podatków, co jest szczególnie ważne w świetle kryzysu oraz zadłużenia w strefie euro.