Główne wnioski

Energiewende to największy infrastrukturalny projekt powojennych Niemiec. Umacnia gospodarkę i tworzy nowe miejsca pracy.

Już dziś ekonomiczne korzyści z transformacji przeważają dodatkowe koszty, a Niemcy znajdują się w korzystniejszej sytuacji niż gdyby się na nią nie zdecydowały. Oparcie gospodarki o wysokowydajną energetykę odnawialną wymagać będzie wielkich nakładów finansowych. Już teraz, pomimo spadających cen za technologię wiatrową i słoneczną, inwestycje w OZE na świecie sięgają około 300 miliardów USD. OZE tylko z pozoru są droższe niż energetyka konwencjonalna, a energia węglowa staje się coraz mniej konkurencyjna. Ponadto, paliwa kopalne są dodatkowo silnie subwencjonowane przez państwo, a w ich cenie nie uwzględnia się negatywnego wpływu jaki mają na środowisko. Poprzez zastąpienie importu energii odnawialnymi źródłami, Niemcy poprawią swój bilans handlowy i zwiększą poziom bezpieczeństwa energetycznego. Już dziś w sektorze OZE pracuje ponad 334 tys. Niemców – znacznie więcej niż zatrudnionych jest w sektorze energetyki konwencjonalnej. W ostatnich latach stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od czasu ponownego zjednoczenia Niemiec w 1990 r. Część obywateli pracuje w segmencie wytwórczym, inni przy instalacjach i obsłudze technicznej. Miejsca pracy dla techników, instalatorów i architektów zostały stworzone lokalnie i niemożliwy jest ich outsourcing.

W sektorze energii odnawialnej powstaje więcej miejsc pracy niż w sektorze energii węglowej

Liczby te przedstawiają “miejsca pracy brutto”, czyli całkowitą liczbę stworzonych miejsc pracy. Dogłębna analiza niemieckiego rynku pozwoliła oszacować, że w latach 2020-2030 stworzone miejsca pracy netto sytuować się będą na poziomie 80 tys. a nawet 100– 150 tys.  Jednym z powodów, dla których sektor odnawialny ma tak pozytywny wpływ na wskaźnik miejsc pracy netto jest fakt, iż energia przez niego produkowana bezpośrednio zastępuje elektryczność produkowaną przez elektrownie atomowe, a te zatrudniają niewielką ilość ludzi.