Produkcja energii elektrycznej z OZE w Niemczech, 1990–2016
Rozwój OZE dzięki taryfom gwarantowanym
Infographic