Zapotrzebowanie na energię elektryczną i produkcja energii słonecznej w Niemczech, szacunki na podstawie aktualnych danych z kwietnia 2017 r.
Ogniwa pokrywają 1/3 zapotrzebowania na energię elektryczną
Infographic