Dlaczego Energiewende?

Stymulowanie innowacji technologicznej i zielonej gospodarki

Przekształcenia na rynku energetycznym są bodźcem dla rozwoju innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i pomagają Niemcom w budowaniu pozycji państwa eksportującego zielone technologie.

Podstawą gospodarki Niemiec jest eksport i jednocześnie pozycjonują się one jako lider zielonych technologii. Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej szacuje, że w 2013 r. do 65% niemieckich paneli fotowoltaicznych przeznaczanych było na eksport, co stanowiło wzrost z poziomu 55% w roku 2011 i 14% w roku 2004. Docelowo eksport ma sięgnąć 80% w roku 2020. Choć Niemcy straciły swojego ostatniego producenta paneli słonecznych w 2017 roku, to nadal pokrywają ponad połowę zapotrzebowania na sprzęt produkcyjny w globalnym sektorze fotowoltaiki. Oznacza to, że pozostałe kraje świata produkują panele słoneczne wykorzystując niemieckie linie produkcyjne. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej eksport turbin wiatrowych sytuuje się na poziomie 65-70%. Chiny zdecydowanie przodują w zakresie energii wiatrowej i słonecznej, lecz chińskie firmy obsługują przede wszystkim rynek wewnętrzny i eksportują stosunkowo mało.

Rynek produktów zwiększających efektywność energetyczną jest już znaczący, co jest szczególnie ważne, ponieważ prognozuje się dalszy jego rozwój, podobnie jak w przypadku rynku odnawialnych źródeł energii. Niemcy są istotnym uczestnikiem obu rynków.

Z badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Roland Berger wynika, że rynek produktów o wyższej wydajności energetycznej będzie się dynamicznie rozwijał, przy czym jego wartość podwoi się w okresie od 2005 (450 miliardów euro) do 2020 roku. Nie budzi zdziwienia fakt, iż badania i rozwój w tym sektorze pochłaniają ogromne nakłady inwestycyjne: Niemcy są w tej chwili na drugim miejscu pod względem udziałów w rynku (20%) za Stanami Zjednoczonymi, których udział wynosi 24%.

Z rosnącego popytu na produkty i rozwiązania zapewniające wyższą wydajność energetyczną korzystają przede wszystkim średnie przedsiębiorstwa: ponad połowa przychodów ze sprzedaży towarów z branży ochrony środowiska (produkty zapewniające wyższą wydajność energetyczną stanowią podkategorię tej branży) jest osiągana przez firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników.

Niemiecki sektor odnawialnych źródeł energii zatrudniał około 334 tys. osób w 2016 r., zaznaczając spadek ze szczytowej liczby 380 tys. w 2011 r., głównie za sprawą zwolnień w sektorze energii słonecznej. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii szacuje, że liczba dodatkowych miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej osiągnie 100 tys. do 2030 r. oraz 200 tys. do 2050 r.

W sektorze energii odnawialnej powstaje więcej miejsc pracy niż w sektorze energii węglowej

Liczby te przedstawiają “miejsca pracy brutto”, czyli całkowitą liczbę stworzonych miejsc pracy. Dogłębna analiza niemieckiego rynku pozwoliła oszacować, że w latach 2020-2030 stworzone miejsca pracy netto sytuować się będą na poziomie 80 tys. a nawet 100– 150 tys.  Jednym z powodów, dla których sektor odnawialny ma tak pozytywny wpływ na wskaźnik miejsc pracy netto jest fakt, iż energia przez niego produkowana bezpośrednio zastępuje elektryczność produkowaną przez elektrownie atomowe, a te zatrudniają niewielką ilość ludzi.