Przeciętna cena dla odbiorcy nalnego za zainstalowanie na dachu systemu solarnego o mocy do 100 kW
Cena energii słonecznej w Niemczech spadła o 74 procent od 2006 r.
Infographic