Technologia: Sprawa o kluczowym znaczeniu

Digitalizacja

Ustawa o digitalizacji procesu transformacji energetycznej z 2016 r. nakłada obowiązek instalowania inteligentnych liczników na odbiorców energii zużywających rocznie więcej niż 6 tys. kWh (przeciętne gospodarstwo domowe zużywa około 3,5 tys. kWh). Na tym poziomie koszt inwestycji ograniczony jest do 100 euro, gdyż w przeciwnym razie nie byłaby ona opłacalna. Większość takich systemów ma charakter komercyjny, a nie mieszkalny. Odbiorcy energii zużywający ponad 100 tys. kWh powinni zainstalować inteligentne liczniki do końca 2017 r. Najmniejsi konsumenci mają czas do 2020 r. Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej wymaga od wszystkich krajów członkowskich, aby do 2020 roku 80% konsumentów energii elektrycznej posiadało inteligentne opomiarowanie.

Digitalizacja jest ważna dla sektora energetycznego z dwóch głównych powodów: umożliwienie przesunięcie szczytowego obciążenia (load shifting) oraz rozproszona sprzedaż energii. W przypadku tej drugiej, chodzi o wizję przyszłości, w której każdy może sprzedawać energię swoim odbiorcom. Na przykład, gdy właściciel domu wyposażonego w panele słoneczne idzie do pracy, to nie jest w stanie wykorzystać wygenerowanej przez jego dom energii słonecznej, lecz może tę energię sprzedać sąsiadom lub pobliskim firmom. Kwestie finansowe dla takiej transakcji można rozwiązać np. za pośrednictwem platformy blockchain, czyli technologii, na której opiera się elektroniczna waluta Bitcoin.

W 2017 roku rząd niemiecki uchwalił ustawę o sprzedaży energii lokatorom - pierwszy krok w stronę rozproszonej sprzedaży energii. Pozwala ona właścicielom budynków sprzedawać prąd elektryczny lokatorom tego budynku. Ustawa ta dopuszcza wytwarzanie dodatkowej mocy do 500 MW w skali rocznej. Obecnie sprzedaż energii do sąsiadujących budynków nie jest możliwa. Celem ustawy jest umożliwienie współuczestniczenia w Energiewende osobom niebędącym właścicielami budynków. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy projekty obywatelskie o mocy większej niż 750 kW podlegają pod system aukcyjny. Do tej pory wszyscy mogli uczestniczyć we wspólnotowych sieciach fotowoltaicznych bez względu na to, czy byli właścicielami nieruchomości czy nie. Opcja taka nadal istnieje, lecz projekty o mocy większej niż 750 kW muszą najpierw wygrać aukcję.

Jeśli chodzi o przesunięcie szczytowego obciążenia, digitalizacja będzie tu niezbędna, gdyż umożliwi przesyłanie sygnałów do różnych urządzeń i sterowanie konsumpcją energii. Umożliwi ona na przykład właścicielowi pojazdu elektrycznego, który wraca wieczorem z pracy, podłączenie pojazdu do ładowania. Jeśli wszyscy zrobią to równocześnie, to zużycie energii gwałtownie wzrośnie w i tak szczytowym już momencie poboru mocy. Konieczne będzie sterowanie czasu ładowania akumulatorów w samochodach elektrycznych i ograniczenie ich do godzin nocnych, czyli do czasu, kiedy sieć jest dużo mniej obciążona. Mówiąc krótko, digitalizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności sektora energetycznego.