Plan Działania na rzecz Klimatu 2050 z 2016 r.
Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w Niemczech według sektorów
Infographic