O Fundacji

Fundacja imienia Heinricha Bölla jest katalizatorem dla wizji i projektów służących ochronie środowiska, ośrodkiem badawczo-rozwojowym dla reform w obszarach polityki i strategii, a także międzynarodową siecią współpracujących ze sobą partnerów. W projektach prowadzonych przez Fundację kierujemy się przede wszystkim celami związanymi z rozwojem demokracji i wspieraniem praw człowieka, walką przeciwko degradacji środowiska naturalnego, obroną powszechnego prawa do partycypacji społecznej, wspieraniem wolnych od przemocy metod rozwiązywania konfliktów, a także obroną praw jednostki. Współpracujemy z siecią ponad 100 partnerów w ponad 60 państwach. Nasze biura działają na terytorium 31 krajów.

O autorach

Craig Morris

urodzony w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech mieszka od 1992 r. W branży energii odnawialnej pracuje od 2001 r. W roku 2002 założył Petite Planète, agencję tłumaczeń i dokumentacji specjalizującą się w sektorze odnawialnych źródeł energii. Jest autorem dwóch książek w językach niemieckim i angielskim. Był redaktorem wielu pism branżowych związanych z sektorem energetyki. Obecnie współpracuje z Renewables International. W 2013 i 2014 r. pełnił obowiązki redaktora technicznego w IRENA’s REmap 2030, a w roku 2014 otrzymał nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia IAEE za dziennikarstwo poświęcone ekonomice energii. Jest współautorem książki pt. „Energy Democracy”.

Martin Pehnt

z wykształcenia fizyk, jest dyrektorem do spraw naukowych i dyrektorem zarządzającym Instytutu Badań nad Energią i Środowiskiem IFEU, a także kierownikiem Wydziału ds. Energii tegoż Instytutu. Wcześniej pracował w Krajowym Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) w USA, a także w Niemieckim Centrum Aeronautyki (DLR). Dzisiaj doradza licznym organizacjom krajowym i międzynarodowym, w tym niemieckim ministerstwom federalnym, Agencji Ochrony Środowiska, organizacjom pozarządowym działającym w sektorze ochrony środowiska, zakładom energetycznym, Bankowi Światowemu, Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) oraz Niemieckiemu Towarzystwu na rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Martin Pehnt jest także wykładowcą na kilku uczelniach wyższych.

O redaktorach

Rebecca Bertram

jest dyrektorką Programu Energia i Środowisko, realizowanego przez waszyngtońskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla. Pracuje nad tworzeniem ram programowych dla globalnego i transatlantyckiego dialogu wokół niemieckiej i europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej. Rebecca ukończyła studia na wydziale stosunków międzynarodowych i ekonomii School of Advanced International Studies (SAIS) na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa

Kathrin Glastra

jest osobą kontaktową w kwestiach transformacji energetycznej w Europie Zachodniej oraz zastępczynią dyrektora Programu Klimat i Energia w biurze Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli. Kathrin koordynuje sieć www.energytransition.org EnergyTransition@EU, która jest wspólnym projektem biur w Berlinie, Brukseli, Pradze i Warszawie. Sieć ta służy dyskusjom dotyczącym wyzwań i możliwości transformacji energetycznej w Europie, wspieraniu wzajemnego, konstruktywnego dialogu pomiędzy państwami członkowskimi UE, oraz promowaniu wizji dla europejskiej transformacji energetycznej. Kathrin ukończyła studia magisterskie na wydziale nauk politycznych, prawa i języka hiszpańskiego; posiada również drugi tytuł magistra z Zaawansowanych Studiów Europejskich Kolegium Europejskiego (Brugia).

Silvia Weko

jest asystentką w projekcie niemieckiej transformacji energetycznej w siedzibie Fundacji im. Heinricha Bölla. Obecnie realizuje studia magisterskie z zakresu historii europejskiej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Media Development

Lucid Berlin

Jako laboratorium rozwiązań medialnych, Lucid rozwija narzędzia i projekty, które umożliwiają fundacjom, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom informowanie, wspieranie dialogu oraz angażowanie obywateli. www.energytransition.org jest drugim po discover boell międzynarodowym, projektem web, zaprojektowanym i wyprodukowanym dla Fundacji imienia Heinricha Bölla.

O projekcie

Niemiecki program przejścia do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii z jednoczesnym odejściem od źródeł kopalnych i energii jądrowej od lat przyciąga uwagę świata. Jednak wiele informacji oraz sprawozdań dotyczących niemieckiej transformacji energetycznej (German Energy Transition – nazywanej powszechnie Energiewende) zawiera mylne informacje. Zdarza się tak na przykład wtedy, kiedy mówi się o roli energetyki węglowej, tendencjach cenowych na rynku energetycznym, konkurencyjności i o emisjach dwutlenku węgla.

Niniejsza strona internetowa ma wyjaśnić, na czym polega Energiewende, w jaki sposób jest realizowana i z jakie wyzwania stoją na drodze do jej realizacji. Naszym celem jest przedstawienie społeczności międzynarodowej zasadniczych faktów oraz wyjaśnienie polityki i strategii w obszarze niemieckiego rynku energetycznego. Na stronie znajdują się komentarze podkreślające wpływ niemieckiej transformacji energetycznej i reform sektora energetycznego w Niemczech na gospodarkę, stan środowiska naturalnego oraz społeczeństwo, a także odniesienia do najistotniejszych kwestii związanych z tym tematem. Pragniemy również podkreślić, że przełom energetyczny może kształtować się bardzo różnie w różnych miejscach na świecie, w zależności od koszyka energetycznego oraz priorytetów polityki w poszczególnych państwach.

Na naszym blogu dotyczącym Energiewende, zespół międzynarodowych ekspertów ds. energetyki będzie komentował przebieg reform na niemieckim rynku energetycznym, jak również ich wpływ na inne państwa.

Całość tekstu i wykresów, z wyjątkiem wpisów na blogu, objęto licencją Creative Commons (CC BY SA) po to, aby udostępnić te informacje szerokiemu kręgowi odbiorców. Zachęcamy do wykorzystywania ich w pracy zawodowej. W zamian prosimy jedynie o informację, które elementy opracowania zostały przez Państwa wykorzystane. W wyjątkowych sytuacjach, wpisy na blogu mogą zostać udostępnione do dalszej publikacji. Prosimy o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo wykorzystać znajdujący się tam materiał.

Wszelkie komentarze będą mile widziane. Jednocześnie zachęcamy do wspólnej dyskusji na temat niemieckiej transformacji energetycznej.