Niemiecka transformacja energetyczna - Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii

Perspektywy europejskie

W całej Europie zachodzą transformacje energetyczne na różnorodną skalę. Jaką rolę odgrywa energia w kształtowaniu polityki na szczeblu Unii Europejskiej? Jakie działania podejmują inne państwa członkowskie w celu dekarbonizacji swojego systemu energetycznego i na jakie wewnętrzne i zewnętrzne trudności napotykają? Czy istnieje szansa na pokonanie tych trudności dzięki większej współpracy europejskiej? Poniższy rozdział oferuje przegląd sytuacji i działań podejmowanych w celu przekształcenia rynku energetycznego w innych krajach w Europie.