Niemiecka transformacja energetyczna - Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii

Dlaczego Energiewende?

Istnieje wiele powodów przemawiających za przechodzeniem na energetykę odnawialną i zwiększaniem efektywności energetycznej. Niektóre z nich wyjaśniają również, dlaczego należy to zrobić niezwłocznie.