Pytania i odpowiedzi

Kiedy OZE zaczną się same finansować?

W coraz większym stopniu dzieje się to już dziś. Koszt różnicowy OZE znajduje się w chwili obecnej w swoim szczycie, więc OZE powinny pomóc ustabilizować ceny energii w przeciągu dekady. Szansę ustabilizowania cen energii i uniknięcia wysokiej fluktuacji cen otrzymają tylko kraje, które jak Niemcy przejdą transformację energetyczną.

Instytut Frauenhofera na rzecz Rozwoju Systemów Słonecznych opublikował badanie, które wykazało, że Niemcy inwestują obecnie w odnawialne źródła energii, które ostatecznie będą się same finansować poprzez zastępowanie energii konwencjonalnej. Przekroczenie progu rentowności oczekiwane jest około 2030 roku, a zyski netto będą wyraźnie dodatnie do 2050 roku.

Jedno już jest jasne – Energiewende nie będzie darmowa. Na koszt wpływa szereg czynników,  OZE i taryfy gwarantowane są tylko jednymi z nich. I podczas gdy koszt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2014 roku to dzisiaj około 24 miliardów euro rocznie, energia wiatrowa od dłuższego czasu jest już stosunkowo niedroga, a koszt energii słonecznej wciąż spada. Przewiduje się, że z czasem wzrost kosztów stopniowo wyhamuje, a do 2020 roku spora część systemów nie będzie się kwalifikowała do otrzymywania taryf gwarantowanych. Do 2030 roku wiele systemów paneli słonecznych, również nie będzie się kwalifikować do 20-letniej taryfy gwarantowanej, ale pozostaną sprawne, tym samym Niemcy zaczną posiadać energię słoneczną "bez spuścizny".  W tym czasie priorytetem musi być utrzymanie kosztów w ryzach, przy założeniu dalszego pobudzania wzrostu odnawialnych źródeł energii.

Prognozowany w Niemczech wzrost stawki detalicznej nie jest czymś niezwykłym. W lipcu 2012 roku francuski regulator rynku energii CRE ogłosił, że do roku 2020 stawka detaliczna wzrośnie we Francji o niemal 50 procent. Jest to spowodowane jest nie tylko wzrostem inwestycji w OZE, ale także rosnącymi kosztami energii jądrowej. Na koniec 2013 roku CRE ogłosił pięcioprocentowy wzrost  stawki  wraz z rocznymi wzrostami cen w nadchodzących latach. Prognozy dla Niemiec to stosunkowo stabilne stawki detaliczne na następnych parę lat.