Pytania i odpowiedzi

Kiedy zwróci się koszt inwestycji w OZE?

W coraz większym stopniu ma to miejsce już dziś. Koszt różnicowy OZE jest aktualnie najwyższy, a więc OZE powinny pomóc ustabilizować ceny energii w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Szansę ustabilizowania cen energii i uniknięcia wysokiej fluktuacji cen otrzymają tylko kraje, które tak jak Niemcy, przejdą transformację energetyczną.

Instytut Fraunhofera na rzecz Rozwoju Systemów Słonecznych opublikował badanie, które wykazało, że Niemcy inwestują obecnie w odnawialne źródła energii, oraz że koszt tych inwestycji zwróci się dzięki zastąpieniu energii konwencjonalnej OZE. Przekroczenie progu rentowności oszacowano na mniej więcej 2030 r., lecz dzień ten nadszedł znacznie szybciej. Indie rezygnują z nowych elektrowni węglowych na rzecz energii wiatrowej i słonecznej, częściowo ze względu na koszty.

Jedno jest pewne – Energiewende nie będzie darmowa. Na koszt wpłynie szereg czynników, których część stanowi OZE oraz taryfy gwarantowane. Podczas gdy ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2014 r. generuje dzisiaj koszt w wysokości 24 miliardów euro rocznie, energia wiatrowa od dłuższego czasu jest już stosunkowo niedroga, a koszt energii słonecznej wciąż spada. Przewiduje się, że z czasem wzrost kosztów stopniowo wyhamuje, a do 2020 r. spora część systemów energetycznych nie będzie kwalifikowała się do kategorii taryf gwarantowanych. Do 2030 r. wielu systemom paneli słonecznych również nie będzie przysługiwać 20-letnia taryfa gwarantowana, a zatem będą one produkować energię słoneczną bez dodatkowych obciążeń. Do tego czasu priorytetem musi być utrzymanie kosztów w ryzach, przy dalszym założeniu pobudzania wzrostu użycia odnawialnych źródeł energii.

Prognozowany w Niemczech wzrost stawki detalicznej nie jest czymś niezwykłym. W lipcu 2012 r. francuski regulator rynku energii CRE ogłosił, że do roku 2020 stawka detaliczna wzrośnie we Francji prawie o 50%. Jest to spowodowane nie tylko wzrostem inwestycji w OZE, ale także rosnącymi kosztami energii jądrowej. Na koniec 2013 r. CRE ogłosił wzrost cen o 5% oraz przewidział systematyczną, coroczną podwyżkę na nadchodzące lata. Prognoza dla Niemiec to stosunkowo stabilne ceny detaliczne na następnych kilka lat.