Pytania i odpowiedzi

Czy energia zainwestowana w produkcję i montaż paneli słonecznych i turbin wiatrowych zwraca się?

Laicy, a nawet niektórzy eksperci zastanawiają się czasem, czy panele słoneczne i turbiny wiatrowe są w stanie wyprodukować więcej energii niż potrzebne jest na ich produkcję i montaż. Odpowiedź jest prosta: już od wielu dziesięcioleci zainwestowana w te technologie energia zwraca się z nawiązką.

W przypadku fotowoltaiki i energii wiatrowej już od przeszło dziesięciu lat stopa zwrotu zainwestowanej energii jest niezwykle korzystna. Niemiecki instytut Frauenhofera DS. Rozwoju Energii Słonecznej (PDF) oszacował, że zwrot energii zainwestowanej w produkcję ogniw fotowoltaicznych następuje po „około 2,5 roku”. Dotyczy to paneli słonecznych w północnej Europie. Czas ten zmniejsza się nawet do poniżej 1,5 roku w przypadku obszarów o większym nasłonecznieniu. Poziom efektywności nowoczesnych paneli słonecznych gwarantowany jest na poziomie 80% na przestrzeni 25 lat. Oznacza to, że po 25 latach od zainstalowania, system fotowoltaiczny o mocy 2 KW będzie produkował do 1,6 KW energii elektrycznej.

Trudno zaprzeczyć, że w przypadku fotowoltaiki, zwrot zainwestowanej energii jest na niezwykle wysokim poziomie. Ilość energii wyprodukowanej przez panele słoneczne znacznie przewyższa ilości energii zainwestowanej w ich produkcję i instalację.

Czas zwrotu zainwestowanej energii jest jeszcze krótszy w przypadku energii wiatrowej, bowiem liczy się go w miesiącach, a nie latach. Cytując brytyjski dziennik, The Guardian, „Przeciętna farma wiatrowa wytwarza w trakcie swojej eksploatacji od 20 do 25 razy więcej energii niż zainwestowano w produkcję i instalację jej turbin wiatrowych”.

Należy też podkreślić, że porównanie wydajności paliw kopalnych i atomu odbywa się na podstawie różnic istniejących pomiędzy energią pierwotną i końcową (patrz Glosariusz LINK), natomiast w przypadku fotowoltaiki i turbin wiatrowych energia pierwotna jest tożsama z energią końcową. Raz użyty węgiel utracony jest na zawsze, a przy sprawności rzędu 33% traci się dwie trzecie zawartej w nim energii. Gdyby nie korzystano z węgla, wciąż pozostawałby on pod ziemią i nie dochodziło by do marnowania energii w nim zawartej.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku energii słonecznej. Codziennie Ziemia otrzymuje określoną dawkę promieni słonecznych. Jeśli efektywność produkcji paneli słonecznych przyjmiemy na poziomie 16%, około 5/6 energii słonecznej zostaje utracone, ale jeśli na dachu nie zainstalujemy paneli, utracona zostanie całość energii docierającej do Ziemi. Dlatego też, owe 16% uznane jest za zysk. Każdego dnia Ziemia otrzymuje względnie stałą dawkę promieni słonecznych, ale nieprzetworzone światło dnia wczorajszego przepada na zawsze.

Innymi słowy - węgiel: wykorzystaj i strać bezpowrotnie, słońce: wykorzystaj albo strać bezpowrotnie.