Pytania i odpowiedzi

Czy OZE nie są drogim sposobem na obniżenie poziomów emisji dwutlenku węgla?

Równie dobrze można zapytać co ma piernik do, nomen omen, wiatraka.

Często, na przykład, twierdzi się, że izolacja jest znacznie tańszym sposobem na osiągnięcie tego celu. Ale nawet gdy już zapewnimy naszym domom lepszą izolację, to wciąż musimy zadecydować, w jaki sposób będziemy produkować prąd.

Choć w przeszłości OZE kosztowały dużo, dzisiaj stają się już coraz częściej najtańszym dostępnym rozwiązaniem. Koszt nowego OZE jest teraz znacznie niższy niż budowa nowej elektrowni jądrowej. Wszystkie prognozy przewidują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat, OZE staną się najtańszym źródłem niskoemisyjnej energii w Niemczech. Ceny te odnoszą się do nowych instalacji, a nie kilkudziesięcioletnich scentralizowanych elektrowni, których koszt uległ już całkowitej amortyzacji.