Pytania i odpowiedzi

Czy zgasną światła?

Co najmniej od 2006 r., kiedy zaczęto w tej kwestii prowadzić ujednolicone statystyki, Niemcy cieszą się najbardziej niezawodną siecią w Europie - w 2011 r. osiągnęła ona rekordowy poziom solidności. Poziom ten, około 15 minut zaniku zasilania na rok, pozostał od tego czasu stabilny. Co więcej, inne państwa stawiające na OZE, takie jak Hiszpania i Włochy, także odnotowały wzrost niezawodności sieci wraz ze zwiększającym się udziałem OZE.

Niemcy i Dania mają najbardziej niezawodne systemy dostaw energii w Europie. Niemcy mają wystarczająco zdolności wytwórczych, aby zaspokoić potrzeby swoich gospodarstw domowych, fabryk, czy pociągów dużych prędkości.

Od roku 2006 do dziś Niemcy posiadają jedną z najbardziej niezawodnych sieci w Europie, pozostając w tyle jedynie za Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią.

Zawsze mogą zdarzyć się okazyjne przerwy w dostawach prądu, ale regularne niedobory energii pojawią się jedynie w przypadku, gdy inwestycje w dyspozycyjne moce wytwórcze nie są wystarczające, aby zastąpić starzejące się elektrownie konwencjonalne, bliskie terminu wyłączenia z eksploatacji. Z technicznego punktu widzenia dysponujemy już odpowiednimi rozwiązaniami. Składają się na nie rozbudowa i optymalizacja państwowej i regionalnej transgranicznej sieci, elektrownie wykorzystujące różnorodne OZE, elastyczne rezerwowe moce wytwórcze, strategiczna rezerwa elektrowni, zarządzanie popytem oraz magazynowanie energii. Jednakże finansowanie tych rozwiązań jest wyzwaniem. Rynek postuluje o wprowadzenie opłat za moc wytwórczą, aby zapewnić wystarczają ilość rezerwowych mocy wytwórczych.

Rok 2016 był piątym z rzędu rekordowym rokiem dla eksportu niemieckiej energii elektrycznej. Największym importerem niemieckiej elektryczności netto jest Holandia, ale eksportuje się ją także do bazującej na energii jądrowej Francji. Na skutek przerw w dostawie energii z francuskich elektrowni jądrowych, Niemcy wyprzedziły Francję w rankingu największych eksporterów energii w Unii Europejskiej.