Pytania i odpowiedzi

Czy Energiewende spowoduje likwidację miejsc pracy?

W przeliczeniu na jedną wyprodukowaną kilowatogodzinę, OZE tworzą więcej miejsc pracy niż sektor paliw kopalnych i jądrowy razem wzięte. Większość stanowisk powstaje w kraju, a nie za granicą. Niemcy już dziś zatrudniają dwa razy więcej osób w sektorze OZE niż w we wszystkich innych sektorach energetycznych razem.

Przejście na energię odnawialną to prawdziwy punk napędowy dla rynku pracy. Do 2016 r. w niemieckim sektorze OZE stworzono około 334 tys. miejsc pracy, co znacznie przewyższa 182 tys. osób pracujących we wszystkich pozostałych sektorach energetycznych kraju.

Krótko mówiąc, OZE i jej efektywność zastępują import ropy naftowej i uranu, dając dodatkowo impuls do rozwoju lokalnych rynków pracy i zatrzymania miejsc pracy w Niemczech, a tym samym wywierając pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia w kraju.

W sektorze energii odnawialnej powstaje więcej miejsc pracy niż w sektorze energii węglowej

Liczby te przedstawiają “miejsca pracy brutto”, czyli całkowitą liczbę stworzonych miejsc pracy. Dogłębna analiza niemieckiego rynku pozwoliła oszacować, że w latach 2020-2030 stworzone miejsca pracy netto sytuować się będą na poziomie 80 tys. a nawet 100– 150 tys.  Jednym z powodów, dla których sektor odnawialny ma tak pozytywny wpływ na wskaźnik miejsc pracy netto jest fakt, iż energia przez niego produkowana bezpośrednio zastępuje elektryczność produkowaną przez elektrownie atomowe, a te zatrudniają niewielką ilość ludzi.