Niemiecka transformacja energetyczna - Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii

Technologia: Sprawa o kluczowym znaczeniu

Niemcy podjęły wyzwanie zastąpienia paliw kopalnych i energii jądrowej odnawialnymi źródłami energii – natomiast sam proces jest bardziej złożony, niż tak sformułowane założenie. Przede wszystkim należy ograniczyć konsumpcję energii, podnosząc efektywność energetyczną i wprowadzając pożądany poziom oszczędności energetycznej. Oznacza to, że poziom zużycia energii będzie musiał zostać dopasowany do dostępnych zasobów. Poza tym, osoby, które do tej pory były konsumentami energii, coraz częściej będą jej producentami („prosumentami”).