Pytania i odpowiedzi

Czy obywatele Niemiec popierają Energiewende?

Tak. Poza tym, obywatele Niemiec stoją na tym stanowisku dużo dłużej niż rząd niemiecki. Ankieta przeprowadzona we wrześniu 2016 r. wykazała, że 93% niemieckiego społeczeństwa uważa rolę Energiewende za ważną lub bardzo ważną dla rozwoju kraju.

Większość niemieckich ankietowanych (62%) nie ma nic przeciwko mieszkaniu w pobliżu obiektu energetyki odnawialnej. Spośród tych, którzy już mieszkają w sąsiedztwie takich obiektów, większość (90%) opowiedziała się za obiektami do pozyskiwania energii słonecznej, zaś 69% za energią wiatrową. Jedynie 56% chciałoby mieszkać w pobliżu biogazowni. Statystyki te były niższe wśród osób, które nie miały jeszcze bezpośrednio do czynienia z energią odnawialną, co wskazuje, że doświadczenie przyczynia się do zmniejszania obaw.

Jedynie 17% ankietowanych mogłoby mieszkać w pobliżu elektrowni jądrowej, a 30% w pobliżu elektrowni węglowej. 40% ankietowanych nie miało by nic przeciwko zamieszkaniu w sąsiedztwie turbin gazowych.