Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób Niemcy mogą być zarówno liderem produkcji zielonej energii jak i przemysłową potęgą?

OZE obniżają hurtowe stawki za energię płacone przez firmy, a sektor energochłonny jest w dużej mierze zwolniony od dopłat do energii odnawialnej. Dlatego przemysły energochłonne czerpią korzyści z tańszej elektryczności dostarczanej przez OZE.

Przedsiębiorstwa przemysłowe w coraz większym stopniu produkują swoją własną energię ze źródeł odnawialnych. Dla przykładu, BMW w swoich zakładach produkcyjnych w Lipsku, gdzie powstaje samochód elektryczny i3, posiada cztery turbiny wiatrowe. Inne przedsiębiorstwa instalują panele słoneczne na dachach budynków, dzięki czemu rekompensują sobie koszt droższej energii pochodzącej z sieci energetycznej.

Przedsiębiorstwa, które kupują energię po cenach hurtowych, również korzystają z niższych cen. Proces powstawania elektrowni słonecznych i wiatrowych jest szybszy od procesu wygaszania elektrowni jądrowych i węglowych, zatem te elektrownie konwencjonalne pracują z mniejszą wydajnością. Droższe elektrownie eksploatuje się w mniejszym stopniu, co powoduje spadek cen hurtowych.

Przemysł ciężki także czerpie korzyści z OZE i to na różne sposoby. Technologie wiatrowe, słoneczne, biogazowe i geotermalne to dla tradycyjnych gałęzi przemysłu okazja do zysków. Przykładowo, producenci turbin wiatrowych są dziś drugim po sektorze motoryzacyjnym nabywcą stali. Poza tym, szereg niemieckich portów, które dzisiaj borykają się z problemami, wdrażają rozwiązania morskich farm wiatrowych. Przemysł szklany i ceramiczny zasila energia słoneczna, a rolnictwo korzysta nie tylko na rozwoju biomasy, ale także energii wiatrowej i słonecznej. Sektor miedzi i aluminium również ma szansę skorzystać z przejścia na OZE. Rozwój nowych gałęzi przemysłu nie jest jedyną zaletą korzystania z odnawialnych źródeł energii. Technologie te są także szansą dla tradycyjnych gałęzi przemysłu na współtworzenie przyszłości opartej na energii odnawialnej.

Ogólnie rzecz biorąc, większość obywateli niemieckich twierdzi, że nowoczesne zielone technologie energetyczne to przyszłość. Niemcy nie widzą sprzeczności pomiędzy ekologią a ekonomią.