Pytania i odpowiedzi

Jak kształtuje się emisja dwutlenku węgla w Niemczech?

W 2013 r. poziom emisji dwutlenku węgla w Niemczech zwiększył się prawie 1%, następnie spadł o prawie 5%, po czym ponownie wzrósł o 0,7% w 2015 r. i 0,9% w 2016 r.

Według grupy roboczej AGEB, zestawiającej krajowe dane z zakresu energetyki i zrzeszającej przedstawicieli firm energetycznych i ekspertów finansowych, głównych przyczyn wzrostu emisji dwutlenku węgla w ostatnich latach należy szukać poza sektorem energetycznym. Konsumpcja węgla spadła, lecz wzrosło ogólne zapotrzebowanie na energię, a populacja Niemiec wzrosła w tym czasie o 1%.

Niemiecka Energiewende, musi stać się całkowicie „energetyczna” a nie „elektryczna” po to, aby skoncentrować swoje działania na sektorze ciepłowniczym i transportowym, stanowiącym dziś za około 75% całkowitej konsumpcji energii w Niemczech. Jedynie tak szerokie podejście do problemu pozwoli na skuteczną politykę redukcji emisji dwutlenku węgla wynikających ze zużycia energii. Podczas gdy większość uwagi skupia się na energii węglowej, to w rzeczywistości Niemcy emitują więcej dwutlenku węgla spalając ropę naftową i gaz ziemny.

W sektorze ciepłowniczym obserwuje się stopniowe odejście od oleju opałowego i węgla na rzecz gazu ziemnego. Ten ostatni charakteryzuje się niższymi emisjami dwutlenku węgla, lecz produkcja prądu z gazu ziemnego jest w Niemczech wciąż droższa od elektryczności wytwarzanej przez elektrownie węglowe. Europejski system handlu emisjami miał w założeniu przyspieszyć odejście od wysokoemisyjnych technologii węglowych na rzecz czystszego gazu ziemnego, lecz jak dotychczas cena uprawnień emisyjnych pozostaje na zbyt niskim poziomie.